ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

در برابر تصویب لایحه اصلاح قانون کار سکوت نخواهیم کرد:

0

رئیس اتحادیه کارگران صنعت انرژی کشور مطرح کرد؛

در برابر تصویب لایحه اصلاح قانون کار سکوت نخواهیم کرد/دولت منتظر عواقب ناخوشایند باشد .

رئیس اتحادیه کارگران صنعت انرژی کشور می‌گوید: کارگران با وجود لایحه اصلاح قانون کار نمی‌توانند چشم‌انداز روشنی از آینده خود داشته باشند، لذا باید هرچه سریعتر این لایحه و تفکری که پشت آن است را از میدان به در کرد.

«فرشاد کردی» در گفتگو با ایلنا؛ اظهار داشت: باید گفت این قانون کار نیست که خود مشکل است، بلکه کلیت لایحه اصلاح قانون کار است که به شکل خانمان براندازی قصد از میدان به در کردن کارگران را دارد.

کردی با بیان اینکه با وجود این لایحه امید معنایی ندارد، افزود: با این وصف کارگران نمی‌توانند نسبت به سرنوشت خود امیدوار باشند و چشم‌انداز روشنی را پیش روی خود نمی‌بینند. لذا باید هرچه سریعتر این لایحه و تفکری که پشت آن است را از میدان به در کرد.

رئیس اتحادیه کارگران صنعت انرژی کشور با بیان اینکه وظیفه دولت پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار است، تصریح کرد: اگر دولت نخواهد این لایحه واپسگرایانه و ضدهویت جمعی کارگران را پس بگیرد، باید منتظر عواقب ناخوشایند اجتماعی آن هم باشد.

کردی افزایش شکاف طبقاتی، حاشیه‌نشینی، اعتیاد و فساد را از تبعات اجتماعی هولناک لایحه اصلاح قانون کار دانست و افزود: در این شرایط نمی‌توان با عنوان اصلاح از این لایحه یاد کرد چراکه اصلاح به معنای نیکو کردن و آراستن است.

کردی در ادامه با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران صنعت انرژی کشور، افزود: بسیاری از کارگران شاغل در این صنعت مدت‌هاست که دستمزدهای ناچیز خود را دریافت نکرده‌اند و در شرایط کاری طاقت‌فرسا؛ دور از خانواده‌های خود کار می‌کنند.

 رئیس اتحادیه کارگران صنعت انرژی کشور افزود: در این شرایط اگر بخواهند با تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار همین دستمزد ناچیز را به محاق ببرند، سکوت نخواهیم کرد.

کردی در پایان با اشاره به طرح دوباره ادغام صندوق درمان سازمان  تامین اجتماعی و دامن زدن به حواشی آن، افزود: کارگران کشور از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شوند چراکه تجربه دردناکی از ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با وزرات بهداری دارند.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی