0

در تعریف ابتدایی، پول وسیله، قطعه یا شیء است که انسان‌ها برای تبادل خواسته‌ها، خدمات،…ادامه

0

الف- بازار کالا و خدمات: این بازار اولین بازار تشکیل شده به وسیله انسان هاست.…ادامه

0

به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در…ادامه

1 166 167 168 169 170 185