ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

مبنای محاسبه حق سنوات کارگران چیست؟

0

 “مزد و حقوق” یا “مزد و حقوق مشمول کسور بازنشستگی”.

برای کارگران سوال وجود دارد که مبنای محاسبه حق سنوات کارگران چیست؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه‌های اخیر، چندین رای دیوان عدالت در ارتباط با مبنای محاسبه حق سنوات کارگران صادر شده است؛ در این رای‌ها که به شکایت کارگران صادر شده، مبنای کار، مطلق حقوق و مزد تعیین شده است. یعنی حقوق و مزد دریافتی قبل از کسر کسور بیمه و مالیات.

با اینهمه برخی کارگران می‌گویند که مبنای محاسبه حق سنوات آنها، حقوق و مزایای ثابت پرداختی مشمول کسور بازنشستگی است؛ بر این اساس، محاسبات تا حدودی تغییر می‌کند هرچند تا امروز در این زمینه رایی صادر نشده است.

برای نمونه، می‌توان به رای هشتم مهرماه سال جاری که به شکایت یک کارگر صادر شده، اشاره کرد. در این رای آمده است: «نظر به اینکه اولاً طبق ارقام مندرج در جدول مورد شکایت، میزان سنوات خدمت یک سال با حداقل دستمزد، دقیقاً منطبق بر میزان حداقل حقوق ماهیانه (۳۰ روز) می‌باشد و با توجه به اینکه طبق ماده ۲۴ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹) و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱/۲/۱۳۹۴)، مأخذ محاسبه سنوات خدمت، حقوق و مزد ماهیانه می‌باشد.»

با این حساب، مبنای محاسبه حق سنوان باید همان حقوق و مزد ماهانه به صورت مطلق باشد؛ تنها این محاسبه، وجاهت قانونی دارد.

منبع : https://www.ilna.news

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی