ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

اعتبار اسنادی اتکایی چیست؟

0

اسناد اعتباری اتکایی از دو اسناد اعتباری متمایز صادر شده توسط بانک خریدار به واسطه و صادر شده توسط بانک واسطه به فروشنده تشکیل شده است.

به گزارش ایبِنا، اسناد اعتباری اتکایی از دو اسناد اعتباری متمایز تشکیل شده است: یکی صادر شده توسط بانک خریدار به واسطه و دیگری صادر شده توسط بانک واسطه به فروشنده (خریدار – واسطه – فروشنده).

زمانی که اعتبار اسنادی اول صادر می‌شود، واسطه به بانک خود می‌رود و یک اعتبار اسنادی دوم صادر کرده که ذینفع آن، فروشنده کالا است. بدین ترتیب فروشنده پس از تحقق شرایط قرارداد و ارائه مستندات مناسب به بانک واسطه از پرداخت مبلغی اطمینان می کند. در بعضی موارد ممکن است فروشنده حتی نداند که خریدار نهایی کالا چه کسی است.

منبع : http://www.ibena.ir/news/110232

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی