ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

برخی با سواستفاده از اسم کارگران برای خودشان تشکیلات بزرگی درست کردند:

0

حمید حاج اسماعیلی بیان کرد: وضعیت امروز کارگران نتیجه عملکرد افرادی است که در سال‌های قبل با اسم کارگران در مجلس بودند. برخی با سواستفاده از اسم کارگران برای خودشان تشکیلات بزرگی درست کردند.

منبع : https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2142112

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی