ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

نمی‌توانیم بگوییم مطالبات ما صد درصد برآورده شده است چراکه هنوز میان دریافتی بازنشستگان کارگری و خط فقر رسمی تفاوت بسیار است:

0

قدردانی بازنشستگان اهوازی از تلاش‌های صورت گرفته/ خواستار دائمی شدن همسان‌سازی هستیم.

بازنشستگان اهوازی می‌گویند: نمی‌توانیم بگوییم مطالبات ما صد درصد برآورده شده است چراکه هنوز میان دریافتی بازنشستگان کارگری و خط فقر رسمی تفاوت بسیار است.

جمعی از بازنشستگان اهوازی در تماس با خبرنگار ایلنا، می‌گویند: فقط «تا حدودی» خواسته‌های ما محقق شده است؛ نمی‌توانیم بگوییم مطالبات ما صد درصد برآورده شده است چراکه هنوز میان دریافتی بازنشستگان کارگری و خط فقر رسمی تفاوت بسیار است.

به گفته آن‌ها، در مذاکرات رسمی شورایعالی کار، سبد معیشت که ترجمان خط فقر است، حدود هفت میلیون تومان تعیین شده و لذا نمی‌توان گفت که مستمری چهارمیلیون تومانی بازنشستگان کفاف هزینه‌های زندگی را می‌دهد یا همه چیز به خوبی خاتمه یافته است.

این بازنشستگان ضمن قدردانی از تلاش‌های همه افراد یا تشکل‌هایی که در ماه‌های اخیر پیگیر مطالبات بازنشستگان بوده‌اند، از برخی اشکالات موجود سخن می‌گویند: «عدم تعلق مزایای مزدی مثل حق اولاد به همه بازنشستگان از جمله زنان بازنشسته؛ کافی نبودن مستمری ازکار افتادگان و بازماندگان؛ دائمی نشدن همسان‌سازی که موجب می‌شود هر سال بازنشستگان و تشکل‌ها دوندگی داشته باشند و عدم اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی.»

برگرفته از : https://www.ilna.news

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی