ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

صورت حساب سرمایه چیست؟

0

صورت حساب سرمایه یکی از صورتهای مالی است و بیانگر خلاصه تغییراتی است که در سرمایه یک واحد تجاری طی یک دوره مالی یا یکسال مالی روی می دهد .

صورت حساب سرمایه با سرمایه اول دوره شروع شده در مرحله بعدی اگر مالکین شرکت سرمایه گذاری مجدد در موسسه خود انجام داده باشند مبلغ این سرمایه گذاری به سرمایه اول دوره اضافه میشه همچنین اگر سود ویژه هم در طی همان دوره کسب کرده باشند مبلغ این سود نیز به سرمایه اول دوره اضافه می شود اما در ادامه اگر مالکین برداشتی از حساب شرکت کرده باشند یا اینکه در طی دوره زیان ویژه داشته باشند ، این دو مبلغ از سرمایه اول دوره کسر می شود که در نهایت به مبلغ سرمایه پایان دوره خواهیم رسید .

پس به طور کلی تغییرات در سرمایه به دو صورت می باشند :

۱- تغییراتی که باعث افزایش در سرمایه اند

۲- تغییراتی که باعث کاهش در سرمایه اند

همانطور که متوجه شدید مبلغ سرمایه گذاری مجدد و سود ویژه باعث افزایش در سرمایه شده و مبلغ برداشت مالکین از حساب شرکت و زیان ویژه باعث کاهش در حساب سرمایه می شوند .

صورت سرمایه یک واحد خدماتی به طور کلی به صورت زیر تهیه میشود :

موسسه خدماتی ………………

صورت حساب سرمایه

برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/××

سرمایه اول دوره                                                                 ×××

اضافه میشود :

سرمایه گذاری مجدد                   ×××

سود ویژه                                  ××

×××

کسر میشود :

برداشت                                    ××

زیان ویژه                                   ××

(××)

افزایش (کاهش) در سرمایه                                                    ×××

سرمایه پایان دوره                                                                ×××

نکته :

در طول یک سال مالی شرکت  یا سود دارد یا زیان ، اما من در صورت حساب سرمایه بالا هر دو مورد را اشاره کردم که با توجه به اینکه شرکت شما سود داشته یا زیان می توانید مبلغ موجود را در محل مناسب از صورت حساب سرمایه قرار داده و به این ترتیب سرمایه پایان دوره را محاسبه نمایید .

حال با توجه به مطالب بالا صورت حساب سرمایه با توجه به اطلاعات مالی موسسه خدماتی محمد و حسن به شکل زیر ارائه میشود :

موسسه خدماتی محمد و حسن

صورت حساب سرمایه

برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۸۴

سرمایه اول دوره                                                                ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اضافه میشود :

سرمایه گذاری مجدد                   ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سود ویژه                                  ۲٫۰۶۲۵۰۰

۱۲٫۰۶۲٫۵۰۰

کسر میشود :

برداشت                                    ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

(۱٫۵۰۰٫۰۰۰)

افزایش در سرمایه                                                               ۱۰٫۵۶۲٫۵۰۰

سرمایه پایان دوره                                                                ۶۰٫۵۶۲٫۵۰۰

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی