ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

نحوه صدورسندحسابداری حقوق ودستمزد پرداختنی وپرداخت شده:

0

با یک مثال ساده سند حقوق ثبت می شود:

فرض اول:

مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال پاداش غیر مستمر باشد (مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰  معاف از بیمه می باشد )

شرح اقلام غیر مشمول

اقلام مشمول و غیر مشمول حق بیمه

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است: بازخرید ایام مرخصی. هزینه عائلمه مندی. هزینه سفر و فوق العاده مأموریت و نیز بن کارگری (بصورت نقدی). عیدی. مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری. حق شیر. پاداش نهضت سواد آموزی. حق التضمین (کسر صندوق). خسارت اخراج و مزایای پایان کار. پاداش افزایش تولید. موارد شده در بالا بر اساس بخشنامه ۱/۱۱ جدید سازمان تامین اجتماعی برداشت شده است. بجز موارد یاد شده تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می گردد، در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است. حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، هرسال از طرف مراجع ذی ربط اعلام می شود و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه نیست .

هزینه حقوق و دستمزد                                       ۵،۰۰۰،۰۰۰
۲۳% بیمه سهم کارفرما                                       ۶۹۰,۰۰۰
سازمان تامین اجتماعی                                                          ۹۰۰،۰۰۰
وزارت دارایی ( مالیات)                                                           ۲۷۳,۰۰۰
حقوق پرداختنی                                                                    ۴,۵۱۷,۰۰۰
نحوه محاسبه بیمه

۵۰۰۰،۰۰۰ -۲۰۰۰،۰۰۰=۳۰۰۰،۰۰۰
۳۰۰۰،۰۰۰*۳۰%=۹۰۰،۰۰۰

فرض سوم:

به فرض پرداخت حقوق و دستمزد به مبلغ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال که از این

۶،۰۰۰،۰۰۰  ریال ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال اون مشمول بیمه و مالیات است.

(آیتم های مشمول و معاف از بیمه و مالیات در پایان جواب ارائه می شود)

محاسبه مالیات:

۸۳،۳۳۳ = ۱۰%* ۸۳۳،۳۳۳=۴،۱۶۶،۶۶۷ – ۵،۰۰۰،۰۰۰

در اینجا ۴،۱۶۶،۶۶۷ معافیت حقوق ماهیانه است که سالانه معادل ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال میشود.

محاسبه بیمه:

۲۰% بیمه سهم کارفرما                        ۱،۰۰۰،۰۰۰=۲۰%*۵،۰۰۰،۰۰۰

۳% بیمه بیکاری باز هم هم کارفرما      ۱۵۰،۰۰۰=۳%* ۵،۰۰۰،۰۰۰

۷% بیمه سهم کارگر                               ۳۵۰،۰۰۰=۷%*۵،۰۰۰،۰۰۰

سند حسابداری مربوطه:

هزینه حقوق و دستمزد      ۶۰۰۰۰۰۰

هزینه بیمه سهم کارفرما     ۱۱۵۰۰۰۰

بیمه پرداختنی(تامین اجتماعی)             ۱،۵۰۰،۰۰۰

مالیات پرداختنی (دارایی)                   ۸۳،۳۳۳

حقوق و دستمزد پرداختنی                           ۵،۵۶۶،۶۶۷

 

در مثالهای فوق در خصوص حقوق و دستمزد پرداختنی موارد مشمول بیمه ومالیات که توضیح آن

قبلا ارائه شده بود نیز به کار رفته است .

بطور خلاصه :

در زمان ثبت سند داریم :

هزینه حقوق و دستمزد      ***
هزینه بیمه سهم کارفرما    ***
حقوق پرداختنی  ***
بیمه پرداختنی    ***
مالیات پرداختنی  ***
   سند حسابداری مربوط به حقوق پرداختنی معمولا میبایستی به عنوان آخرین سند در

پایان هر ماه صادر گردد .

سند حقوق ودستمزد پرداخت شده:

حقوق و دستمزد پرداختنی                                            ۴،۳۷۷،۰۰۰

بانک                                                              ۴،۳۷۷،۰۰۰
در زمان پرداخت:

حقوق پرداختنی    ***
بیمـه پرداختنی     ***
مالیات پرداختنی   ***
بانک     ***
و در آخر:
کلیه ثبتهای مربوط به حقوق و دستمزد پرداختنی و پرداخت شده :

هزینه ی حقوق و دستمزد      ×××××××

بیمه سهم کارفرما                  ××××

مالیات حقوق و دستمزد           ××××

وام                                     ××××

مساعده                               ××××

بدهی به شرکت تعاونی            ××××

صندوق و اجرا                      ××××

حقوق و دستمزد پرداختنی        ××××

بابت محاسبه و ثبت لیست حقوق و دستمزد

هزینه ی بیمه های اجتماعی     ××××××××

بیمه اجتماعی پرداختنی            ××××

بیمه بیکاری پرداختنی              ××××

بابت محاسبه و ثبت بیمه ۳% و ۲۰% پرداختنی

آشنایی با ثبت های پرداخت حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد پرداختنی     ××××××

حساب بانک                   ××××××

بابت پرداخت حقوق و دستمزد کارگران موسسه

بیمه اجتماعی پرداختنی        ××××××

بیمه بیکاری پرداختنی          ××××××

حساب بانک                 ×××××××

بابت پرداخت بیمه های پرداختنی ۳% و ۲۰% و۷%

منبع : http://daneshgar-m.mihanblog.com/extrapage/learning

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی