ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

فریز مزدی، همسان‌سازی مستمری‌ها را به مشکل تبدیل کرده است:

0

یک کارشناس تامین اجتماعی:

فریز مزدی، همسان‌سازی مستمری‌ها را به مشکل تبدیل کرده/مزدبگیران همچنان در زمره حداقل‌بگیران باقی‌می‌مانند .

به عقیده عباس اورنگ، اصرار دولت‌ها بر اجرای سیاست‌های فریز مزدی کارگران، یکی از دلایلی است که باعث شده اجرای طرح همسان‌سازی برای صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی به یکی از گرفتاری‌های اصلی تبدیل شود.

عباس اورنگ (کارشناس بیمه‌‌های اجتماعی) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص تاثیرات منفی برنامه‌های انجماد مزدی بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفت: اجرای سیاست‌های فریز مزدی در سال‌های گذشته باعث شده‌ تا امروز صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی با مشکل جدی همسان‌سازی درآمد کارگران بازنشسته روبرو شود.

وی که عقیده دارد هرگونه دست‌کاری در نظام پرداخت مزدی برای صندوق‌های بازنشستگی تبعات منفی به دنبال دارد، در توضیح منظور خود گفت: اجرای سیاست‌های فریز مزدی باعث می‌شود تا بیمه‌پردازان در زمان اشتغال به‌صورت غیرواقعی، حق بیمه‌ کمی پرداخت کنند. برای همین این افزاد پس از بازنشستگی با مشکل جدی پایین بودن مستمری‌ روبرو هستند.

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی یادآور شد: فریز مزدی روند افزایش هزینه‌های زندگی را متوقف نمی‌کند، برای همین اجرای این سیاست به مرور خانواده‌های مزدبگیر را بیشتر فقیر می‌کند تا جایی که بیشتر آنها بعد از بازنشستگی در زمره حداقل بگیران قرار می‌گیرند.

‌اورنگ افزود: اصولا همسان‌سازی اتفاقی است که باید در زمان اشتغال افراد که امکان افزایش واقعی مزد و پرداخت حق بیمه بیشتر وجود دارد، صورت بگیرد اما در ایران اجرای سیاست‌های فریز مزدی باعث شده تا مسئولیت همسان‌سازی به صندوق‌های بازنشستگی محول شود.

وی افزود: صندوق‌های بازنشستگی به خودی‌ خود برای همسان‌سازی مستمری‌های بازنشستگان منابع مالی تعریف شده‌ای ندارند به همین دلیل دوباره این مسئولیت متوجه دولت می‌شود.

این کارشناس تامین اجتماعی گفت: مادام که دولت بر اجرای سیاست فریز مزدی اصرار داشته باشد، مزدبگیران بیشتری در زمره حداقل‌بگیران باقی‌خواهند ماند درنتیجه پس از بازنشستگی، گرفتاری صندوق تامین اجتماعی برای اجرای طرح همسان‌سازی بیشتر خواهد شد.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی