ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

حقوق مسلم بیمه شدگان و بازنشستگان نباید تضییع شود:

0
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی:

نمایندگان مجلس در تصویب مواد بودجه سال ٩٧ کل کشور نسبت به تامین اجتماعی حساسیت داشته باشند/ حقوق مسلم بیمه شدگان و بازنشستگان نباید تضییع شود.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی گفت: در بررسی ها و مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به موضوعات تامین اجتماعی اقدامات موثری نه تنها صورت نگرفت بلکه مصوباتی انجام شده که موجب تضییع حقوق کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، علی اصغر بیات افزود: عدم پیش بینی ردیف مشخصی در مواد بودجه سال ٩٧ کل کشور در خصوص پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی دقیقا بر خلاف روح برنامه ششم توسعه است که دولت را مکلف کرده سالیانه حداقل ١٠درصد از بدهی های انباشته تامین اجتماعی را در بودجه سالیانه بگنجاند.
وی گفت: تصویب بند “ز” تبصره ٧ بودجه کل کشور که اشعار می دارد سهم حق بیمه بخش درمان بیمه شدگان در حسابی جداگانه نزد خزانه داری کل کشور منتقل شود کاملا با ماهیت و قوانین سازمان تامین اجتماعی مغایر بوده و به صورت مستقیم استقلال مالی و اداری سازمان را نشانه رفته است. گویا نمایندگان محترم مجلس فراموش کرده اند اموال سازمان بیت المال نبوده و متعلق به بازنشستگان و کارفرمایان است و حق الناس بوده و هر گونه دخل و تصرف در آن غیرقانونی و خلاف شرع است و اعتراضات مستقیم را در پی خواهد داشت.
بیات یادآور شد: نمایندگان  مجلس باید توجه داشته باشند تصویب هرگونه قانونی که متضمن بارمالی بدون به پیش بینی منابع باشد را نمی پذیریم.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی بیان داشت: با توجه به اتمام بررسی لایحه بودجه سال ٩٧ کل کشور در کمیسیون تلفیق از نمایندگان مجلس در صحن علنی انتظار می رود نسبت به موضوعات تامین اجتماعی حساسیت و دغدغه داشته باشند.

منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/54306/2/54306.html

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی