ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تامین اجتماعی برای بازرسی از همه کارگاه‌ها توان ندارد:

0

یک کارشناس بیمه‌های اجتماعی:

تامین اجتماعی برای بازرسی از همه کارگاه‌ها توان ندارد/ ضرورت واگذاری بخشی از مسئولیت‌‌ها به نهاد صنفی .

یک کارشناس بیمه‌های اجتماعی در خصوص تخلفات بیمه‌ای صورت گرفته در معدن زمستان یورت می‌گوید در حال حاضر بازرسی تامین اجتماعی بیشتر بر عملکرد کارگاه‌های کوچک متمرکز است و باید در خصوص کارگاه‌های بزرگ این وظیفه به نهاد‌های صنفی واگذار شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از وقوع حادثه معدن زمستان یورت که یازده روز پیش اتفاق افتاد، پرسش‌های زیادی در ارتباط با شرایط شغلی کارگران این معدن و سایر معادن مشابه است، اطمنیان از نظارت بازرسان سازمان تامین اجتماعی بر عملکرد پیمانکار و کارفرمای این واحد معدنی یکی از همین پرسش‌های مطرح شده است؛ اهمیت یافتن پاسخ پرسش یادشده از این حیث حائز اهمیت است که در اخباری که بعد از انفجار معدن زمستان یورت منتشر شد،  معدنچیان حادثه دیده از مشکلات بیمه‌ای  خود گلایه کرده بودند.

به استناد این اخبار، پیمانکار معدن زمستان یورت در لیست‌های بیمه‌ای که تا قبل از حادثه اخیر به سازمان تامین اجتماعی ارسال می‌کرده عنوان شغلی شماری از معدنچیان را آرایشگری و کتابداری ثبت  کرده است که هم برابر مواد ۲۸، ۳۲،۳۹ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی،  قانونی محسوب می‌شود و هم در نهایت مانع برخورداری کارگران مشمول از مزایایی همچون بازنشستگی پیش از موعد می‌شود.

در همین رابطه «عباس اورنگ» کارشناس بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا وجود چنین مشکلی را محتمل دانسته و می‌افزاید: برخی از پیمان دهنده‌ها در مقام کارفرمای مادر هنگام واگذاری پروژه‌ها به پیمانکارن به اندازه کافی بر تخلافات آنان نظارت نمی‌کنند.

اورنگ برای نمونه به ادعای تخلفاتی که پیمانکار معدن زمستان یورت با غیر واقعی ثبت کردن عنوان شغلی کارگران در لیست بیمه‌ تامین اجتماعی مرتکب شده است، اشاره کرد و ادامه می دهد: گفته می‌شود که پیمانکار این معدن در لیست بیمه‌ای شغل کارگران این معدن را آریشگر و کتابدار رد کرده بود تا بعدا مجبور نشود که سهم ۴ درصدی خود برای بازنشستگی کارگران را پرداخت کند.

وی افزود: در صورتی که این اتفاق رخ داده باشد یک تخلف اشکار رخ داده است و قطعا کارفرما باید در این خصوص پاسخگو باشد. اما اینکه بخواهیم تقصیر را به گردن سازمان تامین اجتماعی بی‌اندازیم کار صحیحی نیست.

این کارشناس بیمه های اجتماعی در توضیح اینکه چرا نمی‌توان در خصوص تخلفات بیمه‌ای نظیر آنچه که پیمانکار معدن زمستان یورت مرتکب شده است از سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد، گفت: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی تنها بر عملکرد کارفرمایان و پیمانکاران کارگاه‌های زیر۵۰ کارگر نظارت دارد و در کارگاه‌هایی مانند معدن یورت که تعداد کارگران آن بیشتر از  ۵۰ نفر است این وظیفه به نهادهای صنفی آنها سپرده شده است.

اورنگ افزود: دلیل این تقسیم کار توان محدود تیم بازرسان سازمان تامین اجتماعی برای نظارت همزمان بر عملکرد تمامی کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ و کوچک است البته باید پذیرفت که وقتی در همه کارگاه‌های بزرگ از جمله معدن زمستان یورت امکان تشکیل نهاد صنفی کارگری وجود نداشته باشد احتمال بروز چنین تخلف‌هایی از سوی کارفرمایان و پیمانکاران مربوطه افزایش می‌یابد.

این کارشناس تامین اجتماعی افزود: حقیقت این است که مشکلاتی نظیر آنچه که امروز کارگران معدن زمستان یورت به آن دچار هستند بسیار جدی و پرهزینه است زیرا از یکسو به کارگران اجازه تشکیل نهاد صنفی داده نمی شود و از سوی دیگر نیز وقتی کارگران به طور اتفاقی در جریان تخلف صورت گرفته قرار می‌گیرند از ترس بیکار شدن جرئت اعتراض و مراجعه به ادارات کار را ندارند.

وی گفت: در واقع اگر اتفاقی که اکنون در معدن زمستان یورت افتاده است باید یک نمونه نادر و استثنا دانست و آنهم تازه در شرایطی سوابق بیمه‌ای این کارگران اصلاح و از تکرار چنین تخلفی جلوگیری بشود.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی