ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

بانک مرکزی از رشد نرخ تورم تولید و خروج واحدهای تولیدی از رکود خبر داد:

0

بانک مرکزی از تداوم رشد نرخ تورم تولیدکننده در اسفند ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد: این شاخص در اسفند ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹٫۱ درصد افزایش داشته است.

تعیین شاخص بهای تولیدکننده و تاثیر آن بر اقتصاد، تفسیر متفاوتی از «تورم مصرف کننده» را دارد؛ در حالی که تورم مصرف کننده به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها تعبیر می شود، رشد تورم تولید به معنی خروج واحدهای تولیدی از شرایط رکودی است.
به طور کلی در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index-PPI) یک شاخص پیش نگرانه به شمار می رود که روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می دهد؛ این شاخص می تواند به عنوان به یک شاخص پیش نگر برای اطلاع زود هنگام از روند تورم به کار برده شود.
از آنجا که به زبان عام، تورم تولید قیمت محصول صنعتی در درب کارخانه و قیمت محصول کشاورزی از مزرعه تعبیر می شود، اینکه شاخص بهای تولید کننده منفی نشود، به این معنی است که بازار برای کالای تولیدی وجود دارد و تولیدکننده مجبور نیست آن را با قیمت پایین تر بفروشد.
البته در بخش خدمات به دلیل آنکه واسطه چندانی بین فروشنده و خریدار خدمت وجود ندارد، به طور عموم تورم تولید و مصرف اغلب یکسانند.
ارزیابی های بانک مرکزی از شاخص تورم تولید کننده در اسفند ماه گذشته بیانگر آن است که این شاخص بر اساس سال پایه ۱۰۰= ۱۳۹۰ در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۴ به ‌میزان ۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در اسفند ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۳۵٫۴ رسید که نسبت به ماه قبل (بهمن) هفت دهم درصد افزایش داشته است.
شاخص مذکور در اسفند ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹٫۱ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

**تغییر ماهانه شاخص تورم تولید
بر اساس ارزیابی بانک مرکزی، تورم تولید در اسفند ماه و در گروه های اصلی « کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» ۱ درصد، «ساخت (صنعت)» ۰٫۸ درصد، «هتل و رستوران» ۲٫۲ درصد، «آموزش» ۰٫۱ درصد، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» ۰٫۸ درصد و «سایر فعالیت های خدمات عمومی اجتماعی و شخصی» ۱٫۴ درصد نسبت به بهمن ماه گذشته رشد داشته و در گروه «اطلاعات و ارتباطات» ۰٫۱ درصد افت کرده است.
این در حالی است که این شاخص در گروه «حمل و نقل و انبارداری» هیچ تغییری ثبت نداشت و در گروه اختصاصی «خدمات» نیز ۰٫۳ درصد رشد را ثبت کرد.

** تغییر سالانه شاخص تورم تولید
همچنین بررسی شاخص تورم تولید در اسفند ماه گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن بیانگر آن است که این شاخص در گروه های «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» ۶٫۱ درصد، «ساخت(صنعت)» ۱۲٫۴۱ درصد، «حمل و نقل و انبارداری» ۰٫۲ درصد، «هتل و رستوران» ۱۱٫۷ درصد، «اطلاعات و ارتباطات» هفت درصد، «آموزش» ۱۱٫۳ درصد، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» ۱۷٫۵ درصد، «سایر فعالیت های خدمات عمومی اجتماعی و شخصی» ۱۱٫۵ درصد و «خدمات» ۶٫۱ درصد رشد داشته است.

منبع : http://www.asianews.ir/2017/04

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی