ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

بیمه پارسارگاد ۸,۹۷۹ میلیارد ریال درآمد سرمایه گذاری محقق کرد:

0

بیمه پاسارگاد در شش ماه نخست سال جاری بیش از هشت هزار و ۹۷۹ میلیارد ریال درآمد از محل  سرمایه گذاری های خود کسب کرد و جایگاه سوم را در بین شرکت های بیمه کسب نمود.

درآمد سرمایه گذاری های شرکت در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ رشدی معادل ۱۸۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است که ۲۸ واحد درصد آن مربوط به سود سپرده­های بانکی و ۱۵۰ واحد درصد آن مربوط به سود اوراق بهادار و مابقی مربوط به سایر اقلام درآمدهای سرمایه­ گذاری است.

همچنین براساس صورت های مالی شش ماهه این شرکت ، عملکرد بسیار مطلوب در بخش عملیات بیمه گری و سرمایه گذاری باعث شد این شرکت ده هزار و ۵۵۲ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی معادل ۸۰۲ درصد داشته است.

ترکیب درآمد سرمایه­ گذاری ­های شرکت در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ به ترتیب جدول زیر می باشد:

 ترکیب درآمد سرمایه گذاری­ ها                 

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تفاوت
مبلغ درصد
سپرده ­های بانکی ۱،۸۲۸،۸۷۱ ۲،۷۰۰،۳۲۹ ۸۷۱،۴۵۸ ۴۸
اوراق بهادار ۷۱۷،۰۲۹ ۵،۳۹۱،۰۰۲ ۴،۶۷۳،۹۷۳ ۶۵۲
سایر سرمایه گذاری ­ها ۵۷۱،۶۰۰ ۸۸۷،۸۸۷ ۳۱۶،۲۸۷ ۵۵
جمع ۳،۱۱۷،۵۰۰ ۸،۹۷۹،۲۱۸ ۵،۸۶۱،۷۱۸ ۱۸۸

 

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی