ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

زنگ خطر اقتصاد با کاهش اعتماد به بازار سرمایه به صدا درآمد:

0

نقش پررنگ حقوقی‌ها در ریزش شاخص بورس/ زنگ خطر اقتصاد با کاهش اعتماد به بازار سرمایه به صدا درآمد.

کارشناس بازار سرمایه گفت: اعطای اعتبار خرید سهم به سرمایه گذاران نه به کارگزاری‌ها در قالب اعتبار‌های شش ماهه تا یک ساله راهکاری برای جلوگیری از ریزش‌های بورس است.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی