ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

اگر مسکن حرکت کند، بخش‌های دیگر اقتصاد هم به حرکت در می‌آید:

0
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

اگر مسکن حرکت کند، بخش‌های دیگر اقتصاد هم به حرکت در می‌آید.

شمس الدین حسینی بیان کرد: یکی از بخش هایی که در اقتصاد اگر حرکت کند و بخش های دیگر را به حرکت در می آورد « بخش مسکن» است که با کمال تاسف باید گفت اقدامات خاصی طی سال های اخیر در این عرصه صورت نگرفته است.

  به گزارش «نود اقتصادی»، شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: همواره و همیشه حتی در شکل گیری همین دولت تاکید می شد یکی از بخش هایی که در اقتصاد اگر حرکت کند و بخش های دیگر را به حرکت در می آورد « بخش مسکن» است که با کمال تاسف باید گفت اقدامات خاصی طی سال های اخیر در این عرصه صورت نگرفته است.

وی بیان کرد: پروژه مسکن مهر یک کارگاه و حجم بزرگی از فعالیت ساختمان سازی و مسکن سازی را در سراسر کشور به راه انداخته بود. چرخ بخش های مختلف از مصالح ساختمانی تا لوازم خانگی در کشور به حرکت درآمده بود که متاسفانه این پروژه به دلائل مختلف تعطیل شد و هیچ چیزی جای آن گذاشته نشد.

منبع : https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2133276

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید