ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

 شاخص فرزندآوری زنان ایرانی در مرز هشدار:

0
«نود اقتصادی» بررسی کرد+جدول

 شاخص فرزندآوری زنان ایرانی در مرز هشدار/ ایران در شاخص میزان باروری کل، رتبه ۱۴۳ جهان را دارد.

مقایسه آمارهای جهانی نشان می‌دهد با در نظر گرفتن میزان باروری کل ۱/۸ فرزندی در ایران، کشورمان در جایگاه ۱۴۳ جهان قرار دارد. رتبه‌ای که یک آژیر خطر می‌تواند برای کشورمان باشد که نتیجه آن، کاهش شدید باروری و کاهش رشد جمعیت خواهد بود.

به گزارش «نود اقتصادی» میزان باروری کل شاخصی است که میانگین تعداد فرزندانی را که یک زن در طول دوران باروری خود (معمولاً از ١۵ تا ۴٩ سال سن) به دنیا می‌آورد را نشان می‌دهد.

براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال‌های ١٣٩۶، ١٣٩٧ و ١٣٩٨ میزان باروری کل جمعیت کشور (اعم از جمعیت ایرانی و اتباع غیرایرانی مقیم کشور) به ترتیب برابر ۲/۱ ، ۲ و ۱/۸ فرزند محاسبه شد. همچنین این شاخص طی سه سال مذکور برای جمعیت ایرانی به ترتیب برابر ۲/۱، ۲ و ۱/۷ فرزند محاسبه شده است. این شاخص برای استان تهران (برای کل جمعیت) در سال‌های ١٣٩۶، ١٣٩٧ و ١٣٩٨ به ترتیب برابر ۱/۷، ۱/۶ و ۱/۳ فرزند محاسبه شد.

قابل ذکر است مقایسه آمارهای جهانی نشان می‌دهد با در نظر گرفتن میزان باروری کل ۱/۸ فرزندی در ایران، کشورمان در جایگاه ۱۴۳ جهان قرار دارد. رتبه‌ای که یک آژیر خطر می‌تواند برای کشورمان باشد که نتیجه آن، کاهش شدید باروری و کاهش رشد جمعیت خواهد بود. همچنین میانگین شاخص مذکور در جهان ۲/۳ فرزند، در کشورهای آفریقایی ۵ تا ۷ فرزند، در کشورهای اروپایی حدود ۱/۹ فرزند و در کشورهای عربی و اسلامی بین ۲ تا ۲/۵ فرزند است.

منبع : https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2133003

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی