ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

نحوه تقسیم حقوق مستمری پدر خانواده بعد از فوت:

0

کارشناس سایت بیدبرگ که در زمینه روابط کار و تامین اجتماعی مشاوره می‌دهد در پاسخ به پرسش یکی از مخاطبان در مورد نحوه تقسیم حقوق مستمری پدر بعد از فوت بین دختر و مادر پاسخی را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا؛ متن پاسخ به این شرح است: در صورت فوت مردان بیمه شده یا مستمری بگیرتحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، بازماندگان آنان در صورت داشتن شرایط ذیل می‌توانند مستمری بازماندگان دریافت کنند:

عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است. چنانچه همسر متوفی، شوهر اختیار نماید (عقد دائم)، درصورت فوت شوهر دوم، تحت شرایط خاصی، مجدداً مستمری وی برقرار خواهد شد.
شایان ذکر است، مستمری‌بگیران بازنشسته یا از کار افتاده کلی زن مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی در صورت احراز شرایط قانونی و با رعایت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون، می‌توانند به عنوان همسر بیمه شده متوفی علاوه بر مستمری خود، از مستمری بازماندگان نیز برخوردار شوند.

فرزندان ذکور متوفی، در صورتیکه سن آنان کمتر از هجده سال باشد یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو، طبق نظر کمیسیون پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی) قادر به کار نباشد.

فرزندان اناث متوفی مادام که شغل و شوهر اختیار نکرده باشند.

نحوه محاسبه میزان مستمری بازماندگان:

میزان مستمری بازماندگان عبارتست از ۳۰/۱(یک سی ام) مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد. (منظور از مزد یا حقوق متوسط، جمع کل مزد یا حقوق بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده، ظرف هفتصد وبیست روز قبل از فوت تقسیم بر روزهای کاری ضربدرعدد۳۰است)

نحوه سهمیه بندی مستمری بازماندگان:

  • سهم همسر متوفی معادل ۵۰% کل مستمری استحقاقی است و چنانچه بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری بین آنها به تساوی تقسیم خواهد شد.
  • سهم هر فرزند متوفی معادل ۲۵% مستمری استحقاقی است ودر صورتیکه فرزندان هم پدر و هم مادر خود را از دست داده باشند ، سهم آنان دو برابر این میزان خواهد بود .
  • سهم هر یک از پدر و مادر متوفی ، معادل ۲۰% مستمری استحقاقی خواهد بود.

مدارک لازم برای برقراری مستمری بازماندگان :

  • گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر که از سوی سازمان ثبت احوال صادر شده باشد.
  • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایط
  • اصل و تصویر عقدنامه همسر متوفی
  • قیم‌نامه یا گواهی رشد
  • گواهی تحصیلی برای فرزندان پسر بالای ۱۸ سال
  • صورتجلسه کمیسیون پزشکی در مورد ازکارافتادگی فرزندان یا پدر و مادرویا شوهر (در صورت لزوم)
  • منبع : https://www.ilna.news

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی