ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

آیا تمام اموال بدهکار توقیف می‌شود؟

0

فرد طلبکار نمی‌تواند تمامی اموال بدهکار خود را توقیف کند، بلکه تنها حق گرفتن برخی از اموال را دارد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، هر فرد طلبکاری برای وصول بدهی خود می‌تواند بخشی از اموال بدهکار را بگیرد تا به وسیله آن بتواند طلب خود را وصول کند، اما نکته قابل توجه این است که بدانیم تمام اموال بدهکار قابل توقیف نیست و طلبکار نمی‌تواند برای وصول طلب خود تمام اموال بدهکار را بگیرد.

منزل مسکونی که عرفا در شأن بدهکار باشد و اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع نیاز‌های ضروری بدهکار و افراد تحت تکفل او هستند قابل وصول نیستند، علاوه بر منزل و وسایل زندگی، آذوقه موجود که برای رفع نیاز بدهکار است هم قابل گرفتن نیست.

همچنین کتا‌ب‌ها و ابزار علمی و تحقیقاتی بدهکار که متناسب با شخصیت اوست را نمی‌توان توقیف کرد.

اگر فرد بدهکار کشاورز باشد یا شغلی خاص داشته باشد نمی‌توان وسایل و ابزار کسب و کار او را توقیف کرد، زیرا این ابزار برای سایر اشخاص تحت تکفل فرد بدهکار ضروری و لازم است، همچنین تلفن مورد نیاز مدیون را هم نمی‌توان از او گرفت و اگر فرد بدهکار در خانه اجاره‌ای سکونت دارد، مبلغی که در عقد اجاره برای پرداخت به موجر در نظر گرفته شده است هم قابل توقیف نیست.

منبع : https://www.yjc.ir/fa/news/7235647

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی