ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

همه چیز درباره دینار عراق:

0
در حال حاضر تقریبا با هر ۱۰۰ دلار حدود ۱۱۹.۰۰۰ دینار به شما می دهند و در حال حاضر یک ۱۰۰ دلاری در کشور ۱.۱۴۵.۰۰۰ تومان می باشد.

به گزارش بنکر (Banker)، هر ۱۰۰۰ دینار را یک عراقی می گویند و حدودا قیمت ۱۰۰۰ دینار عراق ۹۶۲۰ تومان می باشد مثلا یک آب معدنی و یا خرید چای از دستفروشان حدودا ۱ تا ۲ عراقی می باشد
چنانچه شما خرجی برای سوغاتی و … نداشته باشید این رقم برای یک سفر معمولی و تاکسی داخل شهر و … کافی می باشد.

۲۵۰۰۰ دیناری

۵۰۰۰ دیناری

۱۰۰۰ دیناری

منبع : http://banker.ir/news/257766

 

 

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی