ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

قانون ارث فرزند فوت شده چیست؟

2

در تقسیم ارث که بر اساس گواهی انحصار وراثت تکلیف وراث در آن مشخص می شود ، سهم هر کدام بر طبق طبقاتی که نسبت آنها را با متوفی مشخص می کند ، پرداخت می گردد ، فرزندان متوفی در طبقه اول نسبت خویشاوندی با وی قرار دارند و جزء کسانی هستند که بیشترین سهم از میراث را خواهند برد اما اگر فرزند فوت شود ،،قانون ارث این فرزند فوت شده چه خواهد بود لذا در این مقاله ، ارث فرزند فوت شده مورد بررسی قرار گرفته شده است .

ارث فرزند فوت شده.

در رابطه با ارث فرزند فوت شده ، براساس قوانین وراثتی فرزندی که قبل از پدر فوت کرده است ، از پدر ارث نمی برد و فرزندان وی نیز ارثی نخواهند برد ، بلکه بر عکس پدر از اموال فرزند خود که فوت شده ارث خواهد برد و طبق قانون میزان ارث پدر مشخص شده است .

فرزندان فرزندی که فوت شده یعنی نوه در صورتی از پدر بزرگ خود ارث می برند که هیچ خویشاوند نسبی از هیچ کدام از طبقات نسبی پدربزرگ خود وجود نداشته باشد اما اگر کسی وجود داشته باشد هیچ ارثی به آنها نخواهد رسید .

بر طبق قانون فرزندان کسی که فوت شده هیچ حقی از اموال پدربزرگ خود ندارند مگر آنکه پدربزرگ آنها بر طبق علاقه و عاطفه ای که بین آنها وجود دارد ، سهمی از میراث خود را به آنها واگذار کند و از نظر اخلاقی بخواهد از نوه های خود حمایت کند.

ارث فرزند فوت شده در شرع و قانون.

در شرع هم به این مسئله اذهان شده که گرچه فرزندان کسی که قبل از پدر فوت شده از اموال پدربزرگ ارثی نخواهند برد اما طبق تعالیم دینی بهتر است در صورتی که این نوادگان نیازمند یا تنگ دست باشند ، پدربزرگ از اموال خود چیزی را به آنها ببخشد .

قانون شرط وراثت را زنده بودن وارث در زمان حیات متوفی قرار داده است و هر خویشاوند نسبی که در زمان حیات متوفی و قبل از او وفات یابد فرزندان او از اموال متوفی ارثی نخواهند برد .

طبق قانون مدنی ماده ۹۱۰ هر گاه میت اولاد داشته باشد ، دیگر به نوه ارث نمیرسد حتی اگر فقط دارای یک اولاد باشد ، اما اگر تمام فرزندان پدر بزرگ فوت کند نوه جزء وراث طبقه اول شناخته می شود .

قانون نحوه تقسیم ارث بین نوه ها را به صورت مساوی قرار داده است و نوه دختر و پسر به صورت مساوی از ارث سهم خواهند داشت.

منبع : https://pendaargroup.com

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Discussion۲ دیدگاه

 1. به کس یا کسانی که از متوفی “مورث” ارث میبرند وارث گفته میشود. وارث در صورتی از متوفی ارث میبرد که در هنگام فوت متوفی در قید حیات باشد. این شرط یک استثناء دارد و آن این است که جنینی که در شکم مادر است از متوفی ارث نمیبرد مگر آنکه زنده به دنیا بیاید و با توجه به جنسیت از ارث سهم میبرد.

  اگر وارث قبل از مورث فوت کند به عنوان مثال فرزند قبل از والدین، زن قبل از شوهر و یا خواهر قبل از برادر بلاوارثش فوت کند و رابطه ارث بری نیز بین آن ها برقرار باشد، وی و فرزندانش وارث اموال به شمار نمیایند.

  اگر پسری قبل از پدرش بمیرد حتی اگر صاحب همسر و فرزند باشد تنها وظیفه پدربزرگ در قبال نوه ها نفقه میباشد، بعد از فوت پدربزرگ اگر پدربزگ اولاد زنده داشته باشد ارثی به عروس و نوه های فرزند مرده اش نمیرسد و آن ها حق ندارند ادعای سهم الارث پدر خود را حتی بعد از فوت پدربزرگشان داشته باشند، ولی اگر تمامی اولاد پدربزرگ مرده باشند و یا اولاد دیگری نداشته باشد و وارث دیگری نداشته باشد، عروس ارثی نمیبرد چون با مرگ شوهرش نسبتی با متوفی “پدربزرگ” هنگام فوت پدربزرگ ندارد و رابطه وراثتی بین آن ها نیست اما نوه ها به دلیل نبود وارث درجه یک از پدربزرگشان ارث میبرند.

  اگر عروس خانواده پدر شوهرش را از دست بدهد و بعد از آن شوهرش فوت کند در حالتی که شوهرش ارثش را از اموال پدرش گرفته باشد به زن سهم الارث زن از شوهر میرسد اما اگر شوهر زن در هنگام حیات ارثش را طلب نکرده باشد زن به وراثت از شوهرش از پدرشوهرش ارث میبرد.

  اگر میت اولاد زنده نداشته باشد نوه های پسری او اگر چه دختر باشند سهم پسر میت را میبرند و نوه های دختری او اگر چه پسر باشند سهم دختر متوفی را میبرند.

  طبق نظر اسلام و بنابر طبقات ارث تا وقتی طبقه بالاتر زنده باشند به طبقه زیرین ارث تعلق نمیگیرد.
  منبع : http://www.daadsetaa.com

 2. ارث از مادر بزرگ در صورتیکه دخترش قبل از ایشان فوت کرده باشد چگونه است؟
  در صورتیکه مادر قبل از مادربزرگ فوت شده باشد به نوه ها ارث نخواهد رسید مگر در صورتیکه که مادربزرگ فرزندان دیگری نداشته باشد.
  منبع : https://www.bonyadvokala.com/questions/47512

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی