ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

مدارک لازم جهت پذیرش اسناد بستری درمان طبی تامین اجتماعی:

0
 ۱٫ مدارک بیمه گری
جهت اطلاع از مدارک بیمه گری به ضوابط بیمه گری قرارداد مراجعه شود.
۲٫مدارک اسناد پزشکی:
  1. ۱٫صورتحساب مهر شده توسط حسابداری بیمارستان.
  2. ۲٫شرح حال و خلاصه پرونده.
  3. ۳٫ریز هزینه داروها ولوازم بخش .
  4. ۴٫ریز لیست آزمایشات در زمان بستری.
  5. ۵٫ریز لیست رادیولوژی و یا سایر خدمات تصویربرداری مثل سی تی اسکن و ام آر آی با ارائه کپی جواب .
  6. ۶٫در صورت انجام اکو، تست ورزش، آندوسکوپی و ….. در زمان بستری ارائه گزارش خدمت الزامی است.
  7. ۷٫ارائه گواهی پزشک معالج در خصوص تعداد جلسات ویزیت و برگه سیر معالجات بیماری درخصوص کلیه ویزیت های درخواست شده ممهور به مهر پزشکان معالج.
  8. ۸٫ارائه برگه کلیه مشاوره های درخواست شده ممهور به مهر پزشکان مشاور و درخواست کننده.
  9. ۹٫ارائه دستور فیزیوتراپی و برگه تأییدیه و مهر شده فیزیوتراپیست.

نکات مهم:
* درصورتی که بیمارستانها یا مراکز درمانی ، طرف قرارداد با بیمه پایه باشند، ارائه اصل صورتحساب با شرایط فوق الذکر الزامی است.
*درصورتی که بیمارستان ها یا مراکز، طرف قرارداد با بیمه پایه نباشند و هزینه درمان بیمار نیز در تعهد بیمه پایه نباشد ولی در تعهد بیمه مکمل باشد ارائه اصل کلیه مدارک فوق الذکر الزامی می باشد.

نحوه پذیرش اسناد خدمت رادیوتراپی:

۱٫ارائه دستور پزشک معالج شامل نوع و تکنیک خدمت.
۲٫اصل قبض پرداختی با شرح کلیه اقدامات انجام شده که ممهور به مهر پزشک رادیوتراپیست و مرکز درمانی باشد.
۳٫ کارت درمان مختص بیمه شده که شامل تاریخ جلسات درمانی بیمه شده در مرکز رادیوتراپی ممهور به مهر مرکز باشد.
نکته: درصورتی که بیمه شده هزینه را به صورت آزاد پرداخت کرده باشد، می باید ابتدا مدارک فوق الذکر را به بیمه پایه تحویل نماید و پس از دریافت سهم بیمه پایه ، پذیرش با کپی مدارک به همراه کپی چک یا گواهی پرداختی بیمه پایه و یا پرینت کامپیوتری مبلغ پرداختی بیمه پایه بلامانع است.

نحوه پذیرش هزینه خدمت آمبولانس :

*    ارائه صورتحساب بیمارستان
*    اصل فاکتور مرکز آمبولانس

مشخصات فاکتور :

۱٫  فاکتور می باید ممهور به مهر مرکز آمبولانس و بیمارستان باشد.
۲٫  مشخصات کامل بیمه شده درآن درج شده باشد.
۳٫  مبلغ پرداختی بیمار در فاکتور به صورت مشخص درج شده باشد
۴٫ مبدأ حرکت و مقصد مشخص باشد. در اکثر موارد مبدأ منزل و مقصد بیمارستان است. در مواردی ممکن است بیمار با آمبولانس از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر و یا از بیمارستان به یک مرکز تصویربرداری و بالعکس انتقال داده شده باشد.
۵٫تاریخ خدمت باید مشخص باشد.
نکته :  همزمانی تاریخ فاکتور آمبولانس با تاریخ بستری در بیمارستان الزامی است.

منبع : http://atiyehsazan.ir

 

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی