ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه تصویب شد:

0
هیئت دولت، آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت‌های بیمه، موضوع ماده (۵۷) قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را به تصویب رساند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیئت وزیران در جلسه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای‌عالی بیمه و به استناد ماده (۵۷) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب ۱۳۹۵- آیین‌نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه موضوع ماده یادشده را تصویب کرد.

گفتنی است، بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای آن، مطابق این آیین نامه و متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن، اقدامات مربوط را به عمل می آورد.

تعریف مصادیق قصور یا تخلف (اقدامات خلاف قانون)،  مجازات ها و نحوه اعمال آن (متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن) و کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم و اعتراض به تصمیم، مطابق این آیین نامه صورت می پذیرد.

متن این آیین نامه را از اینجا دریافت کنید:

منبع : https://www.farsnews.com/news/13980215000910

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی