ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

چک و نکات قانون جدید چک:

0
همه چیز در مورد چک و در رابطه با قانون جدید چک و نکات اساسی و کاربردی قانون اصلاح صدور چک که همه باید با این نکات آشنا باشیم.
به گزارش اخباربانک، نکات اساسی و کاربردی اصلاح صدور چک در ادامه آمده است که می‌خوانیم.

۱ ) طبق ماده ۴ قانون جدید صدور چک در صورت برگشت چک فوراً در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می‌شود و در گواهی‌نامه‌ای که به فرد دارنده تقدیم می‌شود، می‌بایست علت عدم پرداخت ذکر شود و همراه با کد رهگیری به شخص دارنده داده شود و در صورت عدم کد رهگیری و عدم مهر شخص حقوقی (بانک) فاقد اثر می‌باشد. و همچنین مطابقت امضای صادرکننده با چک قید شود و برگی مشابه گواهینامه مذکور به آدرس صادرکننده ارسال می‌شود.

۲ ) طبق ماده ۵ این قانون در صورت کسری مبلغ چک بانک در صورت درخواست دارنده چک مکلف است که مبلغ موجود در حساب را به شخص ذی‌نفع تحویل دهد و در پشت چک این امر را ذکر کند و در گواهینامه مخصوص که به منزله همان گواهی عدم پرداخت می‌باشد گواهی صادر کننده که در حاکم اصل همان چک می‌باشد.

۳ ) طبق ماده ۵ مکرر پس از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ظرف ۲۴ ساعت تا زمان سو اثر از چک اقدامات ذیل به صورت کاملاً سیستمی انجام می‌شود.

الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و یا کارت جدید

ب – مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌ها بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج – عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه

د – عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی طبق ماده ۲۳ دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه تقاضای صدور اجراییه کند به شرطی که در متن چک قید تضمین انجام معامله تعهدی نشده باشد یا شرطی برای پرداخت نشده باشد و گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد در صورت شکایت برمبنای خیانت امانت و کلاهبرداری یا دیگر موارد علیه دارنده یا کلاً اقامه شده باشد.

دلیلی بر ممانعت از جریان عملیات اجرایی نمی‌باشد مگر اینکه مرجع قضائی قوی پیدا کند یا از اجرای سند ضرر جبران‌ناپذیری وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرای صادر می‌شود در صورتی که دلیل بر اساس سند رسمی باشد یا صادر کننده ادعای مفقود شدن چک را داشته قرار توقف عملیات اجرای بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد.

منبع : http://www.akhbarbank.com/news/66855

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی