ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

دیگرازقراردادهای دائم خبری نیست:

0

کارشناس حوزه کار می‌گوید در حال حاضر بین ۸۰ تا ۹۰ درصد قراردادهای کار در کشور موقت است و در دو دهه گذشته انعقاد قرارداد دائم پدیده نوظهوری بوده و کمتر دیده شده است.

علی اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا،‌ اظهار کرد: قانونگذار کار دائم و موقت را تعریف کرده و یکی از فاکتورهایی که برای کار دائم گذاشته این است که تداوم داشته باشد و به یک ماه و دو ماه و یک فصل محدود نشود، بنابراین وقتی کاری تداوم دارد، دیگر موقت به شمار نمی‌رود و باید قرارداد دائم با همان مزایای خودش بسته شود.

این کارشناس حوزه کار افزود: قرارداد موقت هم مشخص است ولی با وجود آنکه در قانون برای ترک کار و اخراج کارگر ضوابطی را تعیین کردند و کارفرما نمی تواند خودسرانه کارگری را از کارش معلق و بیکار کند، متاسفانه به دلیل مشکلاتی که بعضا برای کارفرمایان در تولید و هزینه‌های تولید ایجاد شده، آنها دیواری کوتاه‌تر از حقوق و دستمزد کارگران ندیده‌اند.

سیارمه تاکید کرد: گران شدن قیمت مواد اولیه یا ارز و عوارض و گمرکات همه باعث شده کارفرمایان نتوانند از عهده هزینه‌های خود برآیند و همواره این مشکلات در زمان تعیین دستمزد سرباز می‌کند.

وی گفت: کارفرمایان می‌خواهند چرخ تولیدشان بگردد و هزینه‌هایشان پایین بیاید ولی دیواری کوتاه‌تر از دستمزد کارگران را برای کم کردن هزینه‌های خود نمی‌بینند و قراردادهای موقت یکی از این عوامل است.

کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در حال حاضر هیچگونه قرارداد دائمی با کارگران بسته نمی‌شود، ‌اظهار کرد: حجم قراردادهای موقت بیش از قراردادهای دائم است و هرچه قرارداد دائمی داریم مربوط به دهه‌ها و سالهای گذشته بوده است. درباره کارکنان دولت نیز اگر تحقیق و تفحص صورت گیرد، بخشی از آنها پیمانی،‌ بخشی قرارداد موقت و تعداد محدودی رسمی و قرارداد دائمی هستند.

سیارمه گفت: امروز نیروهایی داریم که سابقه بیش از ۱۰ سال کار مستمر دارند ولی هنوز با آنها قرارداد سه ماهه بسته می‌شود لذا لازم است هرچه سریع‌تر بازتعریف روشنی از نوع و ماهیت قراردادهای کار داشته باشیم و به سمت اصلاح و ساماندهی آن برویم.

منبع : https://www.iranjib.ir/shownews/45794

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی