ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

جزئیات بودجه پیشنهادی سال ۹۷ درمورد سازمان تامین اجتماعی :

0

در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ که صبح امروز توسط رئیس جمهور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، دست‌کم معادل یک هزار و دویست‌و هفتاد و هفت میلیارد ریال از مطالبات مربوط به تعهدات جاری دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ردیف‌های مالی پیش‌بینی شده برای سازمان تامین اجتماعی به ترتیب در ارتباط با سهم‌ بیمه کارگران کشاورز، بازنشستگان تامین اجتماعی و بیمه قالیبافان هستند.

براساس ردیف شماره ۲۵ از جدول شماره ۹ لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۷، مبلغ ۲۴۱ میلیارد ریال بابت سهم بیمه کارفرمایان کشاورزی برای سازمان تامین اجتماعی درنظر گرفته شده است.

همچنین براساس ردیف‌ هشتم جدول شماره ۱۸ لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ برای سازمان تامین اجتماعی مبلغ هزار میلیارد ریال بابت بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی درنظر گرفته شده است، در ردیف سیزدهم این جدول نیز مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال بابت هزینه‌های مربوط به بیمه قالیبافان برای سازمان تامین اجتماعی درنظر گرفته شده است.

سازمان تامین اجتماعی که از آن به عنوان بزرگترین و فراگیر‌ترین صندوق‌ بیمه‌های اجتماعی در ایران یاد می‌شود، دارای ماهیت غیردولتی است و برای همین بودجه سالیانه این سازمان به صورت مجزا از بودجه دولتی تصویب می‌شود.

این سازمان از دولت بابت تعهدات مالی مربوط به سنوات گذشته بیش از یک‌صد هزار میلیارد تومان بستانکار است.

جدا از تکالیفی که در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ برای دولت در مورد پرداخت بخشی از هزینه‌های جاری سازمان تامین اجتماعی درنظر گرفته شده است، مطابق ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است تا سالانه معادل ۱۰ درصد از هزینه‌های مربوط به بدهی‌های معوقه خود را در قالب بودجه‌های سنواتی به سازمان تامین اجتماعی بازپرداخت کند.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی