ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

لزوم صیانت از حق و حقوق کارگران:

0

حسین حبیبی مطرح کرد:

لزوم صیانت از حق و حقوق کارگران/ نمایندگان کارگری در هیات‌های حل اختلاف ماشین امضا نباشند .

حسین حبیبی می‌گوید: هیات‌های حل اختلاف بایستی به درستی و براساس ضوابط قانونی، حافظ منافع کارگران باشند.

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با ماهیت و سازوکار هیات‌های حل اختلاف گفت: اعضای هیات‌ها توسط کانونهای کارگری وکارفرمایی استانی تعیین می شوند و بایستی استقلال رای کامل داشته باشند؛ وفق ماده ۱۵۹ قانون کار نظرات اعضای هیاتها درپرونده بایستی درج شود.

وی گفت: بایستی در نظر داشته باشیم نماینده اداره کار هم فقط یک رای دارد و رای او نسبت به نماینده کارگران وکارفرمایان برتری ندارد.

حبیبی در ادامه بحث به مسئولیت سنگین نمایندگان کارگران در هیات‌های حل اختلاف اشاره کرد و گفت: نماینده کارگران  اگر ماشین امضاء شده‌اند، مسئولیت تمام مشکلاتی که برای کارگر رخ داده هستند؛ در واقع خیانت می‌کنند و در این شرایط، کانونهای استانی باید هرچه سریعتر علاوه بر کناری، با آنها برخورد کنند واگر کانون ها نیز بی‌تفاوت باشند، آنها نیز در این خیانت شریک هستند.

وی با بیان این که صیانت از حقوق کارگران مظلوم یک رسالت کلیدی است، افزود: نمایندگان اداره کار ، کارگر وکارفرما، باید خود را جای کارگر مظلوم قرار دهند و سپس رای بدهند؛ در آن صورت است که می‌شود رایشان را عادلانه دانست.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان یادآور شد: کارگران بدانند از نمایندگان متخلف خطا کار می‌توانند به کانونهای استانی شکایت کنند واگر رسیدگی نکردند به بازرسان استانی وکشوری شکایت کنند  و همینطور از نمایندگان ادارات کار در صورت مشاهده تخلف به حراستهای ادارات کار و بازرسی های مستقر و اداره ارزشیابی عملکرد در وزارت کارشکایت کنند.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی