ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

مقاوله‌نامه ۱۴۴ نارضایتی از لایحه اصلاح قانون کار را تایید می‌کند :

0

عضو کارگری شورای عالی کار:

مقاوله‌نامه ۱۴۴ نارضایتی از لایحه اصلاح قانون کار را تایید می‌کند .

ایلنا: یک عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید، الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار با موضوع رعایت سه جانبه گرایی نشان می‌دهد، که اعتراضات جامعه کارگری به لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار که سه جانبه گرایی در آن رعایت نشده به حق است.

«علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کاردر گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار با موضوع رعایت سه جانبه گرایی نشان می‌دهد، که اعتراضات صنفی کارگران به نادیده گرفته شدن اصول سه جانبه‌گرایی در لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار به حق بوده است.

وی با تاکید بر اهمیت رعایت سه جانبه گرایی از نگاه  سازمان بین المللی کار، تصریح کرد: به طور کلی الحاق به مقاوله نامه های سازمان جهانی کار برای کارگران کشور حرکت رو به جلویی است و پیوستن به مقاوله ۱۴۴ را هم می‌توان در همین راستا ارزیابی و تحلیل کرد.

عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار را فتح بابی برای پیوستن ایران به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ این سازمان دانست و افزود: هر چند موانعی بر سر راه پیوستن ایران به مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ با موضوع آزادی تجمعات صنفی و حق استفاده از پیمان‌های دست جمعی وجود دارد، اما پیوستن به مقاوله نامه ۱۴۴ زمینه پیوستن به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ را تسهیل می‌کند.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه سه جانبه گرایی در قانون کار ایران به صورتی چارچوب بندی شده وجود دارد، تصریح کرد: شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی و هیات‌های تشخیص ادارات کار بر همین اساس شکل گرفته‌اند و معنا می‌یابند.

وی در پایان افزود: دولت باید در عمل نشان دهد سه جانبه گرایی فراتر از حرف برایش اهمیت دارد و در عمل به بنیان های آن پایبند است از همین رو باید هر چه سریعتر نسبت با بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار اقدام کند.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی