ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تصویب طرح همسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی :

0

در کمیسیون تلفیق صورت گرفت؛

تصویب طرح همسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی .

یک شنبه، طرح همسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با دیگر کارکنان کشوری در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

براساس اخبار دریافتی ایلنا، یک شنبه (۲۱ آذر)، طرح همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس به تصویب رسیده است.

براساس این طرح قرار است مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با دیگر بازنشستگان کشوری همسان‌سازی شود.

در این طرح مصوب، تامین اجتماعی مکلف می‌شود که فراهم کردن زمینه‌های اجرایی این همسان‌سازی را در دستور کار قرار دهد.

براساس گفته‌های نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، این طرح بایستی به گونه‌ای پیش برود که مستمری حداقل بگیر‌ها در سال دوم به میزان حداقل حقوق پایه کارکنان کشوری برسد.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی