جستجو در : بانکی

0

آلبرت انیشتین گفته است که بهره مرکب بزرگ‌ترین کشف ریاضی برای همه زما‌ن‌ها خواهد بود.…ادامه

0

در تعریف ابتدایی، پول وسیله، قطعه یا شیء است که انسان‌ها برای تبادل خواسته‌ها، خدمات،…ادامه

0

به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در…ادامه

0

نمایندگان مجلس مطرح کردند؛ تورم، نتیجه کاهش سپرده قانونی بانک‌ها/احتمال افزایش پایه پولی. سخنگوی کمیسیون…ادامه