0

شناسه هویت الکترونیک بانکی یا کد شهاب، شناسه ای ۱۶ رقمی می باشد که برای…ادامه

0

در اقتصاد و تئوری مصرف‌کننده، کالای گیفن کالایی است که اگر قیمت آن افزایش یابد…ادامه

1 2 3 176