ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

قانون در برابر غیبت در جلسات هیات مدیره چه می گوید؟

0
ماده ۳۰ مربوط به بخش پنجم هیات مدیره اساسنامه شرکت های بورسی قانون تجارت درباره غیبت اعضای هیات مدیره در جلسات پاسخ روشنی دارد.

به گزارش سیتنا، ماده ۳۰ مربوط به بخش پنجم هیات مدیره اساسنامه شرکت های بورسی قانون تجارت به غیبت اعضای هیات مدیره در جلسات، پاسخ می‌دهد.

در این ماده آمده است عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره یا نماینده وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره می‌شود.

در ادامه این ماده آمده است تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده هیات مدیره است.

منبع : http://www.citna.ir/news/180212

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی