ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق چیست؟

0

در سال ۱۳۸۳ رییس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای و با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم اعلام کرد که درآمد مشمول مالیات بر حقوق به میزان دو هفتم بیمه سهم کارگر از پرداخت مالیات حقوق معاف است. البته این بخشنامه هنوز به قوت خود باقی است.

من در زیر با یک مثال شما را با نحوه محاسبه و اعمال این معافیت آشنا می کنم.

فرض کنید کارگری ماهانه ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال حقوق و مزایا دریافت می کند. اگر کل این حقوق دریافتی مشمول بیمه باشد ۷% بیمه سهم کارگر عبارتست از: ۹۱۰۰۰۰ ریال.
اکنون دو هفتم مبلغ ۹۱۰۰۰۰ ریال را محاسبه می کنیم که می شود: ۲۶۰۰۰۰ ریال.

خوب اکنون و در سال ۱۳۹۴ حقوق و مزایای تا سقف ۱۱۵۰۰۰۰۰ ریال از پرداخت مالیات بر حقوق معاف است. و چون حقوق و مزایای دریافتی این کارگر در هرماه ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال است بنابراین بعد از کسر مبلغ ۱۱۵۰۰۰۰۰ ریال از ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال، درآمد مشمول مالیات بر حقوق وی عبارتست از: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال.

اگر به خاطر داشته باشید در مرحله قبل مبلغ دو هفتم سهم بیمه کارگر ۲۶۰۰۰۰ ریال شد. حالا باید مبلغ ۲۶۰۰۰۰ ریال را از درآمد مشمول مالیات بر حقوق به دست آمده در مرحله قبل(۱۵۰۰۰۰۰ ریال) کسر کنیم که جواب می شود: ۱۲۴۰۰۰۰ ریال.

حالا این مبلغ ۱۲۴۰۰۰۰ ریال درآمد  مالیات بر حقوق است و باید طبق قانون مالیات در نرخ ۱۰% ضرب کنیم تا مالیات قابل پرداخت این کارگر مشخص شود که می شود: ۱۲۴۰۰۰ ریال.

همانطور که در بالا مشاهده کردید اگر مبلغ دو هفتم را کسر نمی کردیم کارگر باید به جای ۱۲۴۰۰۰ ریال، ۱۵۰۰۰۰ ریال مالیات پرداخت می کرد.

منبع : http://news.accdownload.ir/?p=628

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی