ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

شاخص نسبت پشتیبانی، در ۱۴ صندوق بازنشستگی بحرانی است.

0

بررسی وضعیت ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال در کشور نشان می‌دهد شاخص نسبت پشتیبانی در ۱۴ صندوق بازنشستگی بحرانی است.

به گزارش «نود اقتصادی» برای ارزیابی وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی کشور شاخص‌های  مختلفی وجود دارد که یکی از آنها، شاخص نسبت پشتیبانی است. این شاخص عبارت است از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر تعداد مستمری‌بگیران برحسب پرونده. طبق پژوهش‌های انجام شده است.

اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۶/۳  نفر تقلیل پیدا کند، صندوق‌های بازنشستگی قادر نخواهند بود با منابع نقدی حاصل از دریافت حق‌بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص از ۳/۵ نفر کمتر شود، صندوق‌ها تنها با دو شرط ورشکستگی نخواهند شد، اولی کمک دولت یا نهادهای مالک صندوق و دومی سود سرمایه‌گذاری‌های قبلی صندوق‌ها است.

بررسی وضعیت ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال در کشور نشان می‌دهد این شاخص در دو صندوق وکلا و روستایی-عشایری که نسبتا جوان هستند، وضعیت بسیار مناسبی دارد؛ در تامین اجتماعی نسبتا مطلوب است، اما در سایر صندوق‌ها وضعیت بحرانی دارد و بدون کمک دولت و نهادهای مالک صندوق امکان ادامه حیات صندوق وجود ندارد.

برای مثال در صندوق بازنشستگی کشوری که نسبت پشتیبانی آن کمتر از یک است، در سال جاری این صندوق بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را بلعیده است.

منبع : https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2145067

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
رفتن به نوار ابزار