ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

تماس با مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران

بازدید کنندگان محترم ؛جهت هرگونه اظهارنظردرخصوص این سایت میتوانندبه نشانی الکترونیکی زیر مراجعه فرمایند:

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران –

محمدرضا عادلی مسبب کودهی

mradeli@hotmail.com

mradeli@yahoo.com

mradeli@outlook.live.com

mradeli@aol.com

info@eghtesadi1.ir

info@eghtesadiiran.ir

info@eghtesadiiran.com

mradeli37@gmail.com

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
رفتن به نوار ابزار