Tagged: حقوقی

0

رشوه‌دادن و رشوه‌گرفتن در دستگاه‌های اجرایی برای انجام کار غیرقانونی، عدم انجام کار قانونی یا…ادامه

0

زنی که در محل زندگی شوهر زندگی نکند، در اصطلاح ناشزه است و نفقه ندارد.…ادامه

1 2 3 23