Tagged: جامعه شناسی

0

اتوپیانیسم-اتوپیا-آرمان شهرگرایی-مدینه فاضله-utopianism آرمان‌شهر در زبان‌های غربی utopia برای نخستین بار توسط توماس مور در…ادامه

0

الیگارشی در لغت به معنای گروه اندک، و در اصطلاح، نظام سیاسی­ ای است، که در…ادامه