Tagged: ارز

0

DeFi یا امور مالی غیرمتمرکز واژه‌ای است که خدمات مالی همتا به همتا بر روی…ادامه

0

قرارداد سوآپ نوعی قرارداد برای معاوضه جریان نقدی در آینده است که در آن تاریخ…ادامه

0

قرارداد سوآپ نوعی قرارداد برای معاوضه جریان نقدی در آینده است که در آن تاریخ…ادامه

0

واژه تسعیر در معامله‌های ارزی شرکت‌ها در هنگام تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر به…ادامه

1 2 3 6