جستجو در : زیست شناسی

0

سویه (به انگلیسی: strain) در زیست‌شناسی به یاخته‌هایی که در کشت خالص، از یک یاخته…ادامه

0

زیست‌شناسی یا بیولوژی (به انگلیسی: Biology) از علوم طبیعی و دانش مربوط به کاوش دربارهٔ…ادامه