جستجو در : اجتماعی

0

الیگارشی در لغت به معنای گروه اندک، و در اصطلاح، نظام سیاسی­ ای است، که در…ادامه

1 2 3 9