ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

فیش حقوقی فروردین ماه ۱۴۰۳ بازنشستگان مشمول سازمان تامین اجتماعی بدون هرگونه افزایش درسامانه این سازمان قابل مشاهده است:

0

سایت اقتصادی ایران : ازآنجائیکه که قابل پیش بینی بود وانتظارمی رفت ،فیش حقوقی بازنشستگان مشمول سازمان تامین اجتماعی درفروردین ماه ۱۴۰۳ بدون هرگونه افزایشی درسامانه سازمان تامین اجتماعی بارگذاری وقابل مشاهده است.

بنا براین انتظار می رود که بایستی شاهد هرگونه افزایش حقوق بازنشستگان کارگری درماههای بعدازفروردین ماه ۱۴۰۳ باشیم.

البته با توجه به افزایش هزینه ها ، پرداخت به موقع وبه هنگام حقوق بازنشستگان کارگری برای آنان از اهمیت بسزائی برخوردار است ، اما بعد ازسپری شدن تعطیلات نوروزی وشروع به کارمجدد رسانه ها، این امکان وجوددارد که درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان کارگری بحثهای مفصلی به نفع این بازنشستگان انجام گیرد.

امید است که با این فرصت ایجاد شده درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان مشمول سازمان تامین اجتماعی ، تصمیمات خوشایندی بنفع این بازنشستگان اتخاذ گردد.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار