ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

چراعده ای ازبازنشستگان کارگری مشمول دریافت سهام عدالت وعده دیگری محروم ازدریافت آن هستند؟

0

سایت اقتصادی ایران :جهت سرمایه گذاری درصندوق سرمایه گذاری فارابی ازطریق لینک زیر ، اقدام به ثبت نام وعضویت درصندوق مذکورنمائید:

https://account.irfarabi.com/reg/?ref=UP3681

بدیهی است پس ازعضویت دراین صندوق ، شرایط ونحوه سرمایه گذاری به وضوح تشریح گردیده است ودرصورت نیاز به هرگونه پرسشی ، بصورت آنلاین ، به سئوالات اعضاء جواب داده خواهد شد.

سایت اقتصادی ایران : موضوع سهام عدالت برای عده ای ازبازنشستگان کارگری که درهنگام واگذاری سهام عدالت ، کارفرمای آنان بخش خصوصی بود، خودحکایتی است!
این بازنشستگان کارگری درزمان اشتغال به کار،چون درخدمت کارفرمای بخش خصوصی قرارداشتند، واگذاری سهام عدالت به آنان به مرحله بعدی واگذاری این سهام موکول گردید .
اکنون که سالها ازآن سخنان گذشته واینک اکثر این کارگران درمرحله بازنشستگی بسرمی برند، این وعده ها هنوزعملی نگردیده است واین بازنشستگان کارگری همچنان درحسرت داشتن سهام عدالت همانند دیگربازنشستگان قراردارند!
توضیح اینکه درهنگام واگذاری سهام عدالت ، بازنشستگان کارگری زمان واگذاری ، ازشمول کارفرمای بخش خصوصی خارج گردیده بودند ، مشمول دریافت سهام عدالت گردیدند ولی بازنشستگان کارگری جدید همچنان ازدریافت سهام عدالت محرم مانده اند.
امید است که این باربا جدیت درخصوص واگذاری به این عده ازبازنشستگان کارگری فاقد سهام عدالت اقدامات مساعدی بعمل آید.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار