ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

اصلاح تصویب‌نامه موضوع واگذاری سهام عدالت جدید ابلاغ شد:

0
سایت اقتصادی ایران : موضوع سهام عدالت برای عده ای ازبازنشستگان کارگری که درهنگام واگذاری سهام عدالت ، کارفرمای آنان بخش خصوصی بود، خودحکایتی است!
این بازنشستگان کارگری درزمان اشتغال به کار،چون درخدمت کارفرمای بخش خصوصی قرارداشتند، واگذاری سهام عدالت به آنان به مرحله بعدی واگذاری این سهام موکول گردید .
اکنون که سالها ازآن سخنان گذشته واینک اکثر این کارگران درمرحله بازنشستگی بسرمی برند، این وعده ها هنوزعملی نگردیده است واین بازنشستگان کارگری همچنان درحسرت داشتن سهام عدالت همانند دیگربازنشستگان قراردارند!
امید است که این باربا جدیت درخصوص واگذاری به این عده ازبازنشستگان کارگری فاقد سهام عدالت اقدامات مساعدی بعمل آید.
از سوی وزیر اقتصاد؛

اصلاح تصویب‌نامه موضوع واگذاری سهام عدالت جدید ابلاغ شد.

وزیر اقتصاد تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص اصلاح تصویب‌نامه موضوع واگذاری سهام عدالت جدید را ابلاغ کرد.
به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازجام جم آنلاین، تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص اصلاح تصویب‌نامه موضوع واگذاری سهام عدالت جدید طی نامه شماره ۸۰/۲۵۸۷۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد.

در این تصویب‌نامه آمده است: شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بیست و پنجمین نشست خود که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ برگزار شد. به استناد ماده ۴۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مواردی را به شرح زیر تصویب نمود:

۱- تصویب‌نامه شماره ۸۰/۱۴۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع سهام عدالت جدید به شرح ذیل اصلاح

گردید.۱-۱) در بند (۱) تصویب‌نامه عبارت بند (ن) تبصره (۲) قانون بودجه سال،۱۴۰۲ ضوابط اجرایی» جایگزین عبارت بخش پایانی بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۲۰۵۷۳ ت ۶۰۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ هیأت وزیران، نحوه گردید.

۲-۱) در بند (۱-۱) تصویب‌نامه پس از عبارت در شرکت‌های قابل واگذاری عبارت که امکان واگذاری آن‌ها در چارچوب بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد اضافه گردید و عبارت تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفته‌اند و همچنین افراد دارای دعوتنامه ثبت شده از طرح قدیم توزیع سهام عدالت با شروع از دهک اول جایگزین عبارت مشمول سه دهک اول قرار گرفته‌اند» گردید.

۳-۱) به انتهای بند (۱-۳) تصویب‌نامه عبارت همچنین دهک درآمدی افراد دارای دعوتنامه ثبت شده از طرح قدیم توزیع سهام عدالت بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه جامع رفاه ایرانیان توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین و به سازمان خصوصی سازی اعلام خواهد شد.» اضافه گردید.

۴-۱) در بند (۴۱) تصویب‌نامه عبارت موضوع بند (۱۱) با رعایت بند (الف) ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جایگزین عبارت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی کشور و دو دهک اول درآمدی ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید با اعمال ۵۰ درصد تخفیف و به مشمولین دهک سوم درآمدی ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید بدون اعمال تخفیف گردید.

۵-۱) در بند (۱-۵) تصویب نامه عبارت در این راستا ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و فوق‌العاده و هیأت مدیره و نیز اخذ هرگونه تسهیلات بانکی این شرکت‌ها تا پایان فرآیند، آزادسازی منوط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی خواهد بود. این سازمان مکلف است فهرست آن‌ها را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید همچنین حضور در مجامع و اعمال حق رأی سهام واگذار شده در شرکت‌های موضوع بند (۱-۲)، از تاریخ این تصویب‌نامه تا پایان فرآیند آزادسازی توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط صورت خواهد گرفت جایگزین عبارت همچنین نحوه اعمال حقوق مالکانه. … تعیین خواهد شد گردید.

۶-۱) در بند (۱-۹) تصویب‌نامه پس از عبارت بازار سرمایه عبارت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط» اضافه گردید.

۲- بند (۵) مصوبه شماره ۲۴۲۳۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ هیأت واگذاری مبنی بر اصلاح آئین نامه اجرایی شیوه‌های قیمت گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب موضوع جز (۳) بند (الف) ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب و جایگزین مصوبه شماره ۶۳/۲/۱۹۶۵۱۴/۲۱۰۶۷۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گردید.

۳- در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مبنی بر ضرورت خروج دولت از مدیریت شرکت‌هایی که سهم دولت در آن‌ها سهم زیادی نیست، لیکن مدیریت در اختیار دولت است موارد زیر به تصویب رسید:

۱-۳ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۸۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مکلفند سهام شرکت‌های مشمول واگذاری زیر مجموعه خود را که بدون مالکیت اکثریت سهام کنترل آن‌ها را در اختیار دارند به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نمایند.

۲-۳ دخالت دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (۱۳) این تصویب‌نامه در انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت‌هایی که سهام مدیریتی در آن‌ها ندارند، به هر طریق ممنوع است.

۳-۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این مصوبه گزارش عملکرد بند‌های (۱۳) و (۳-۲) به همراه راهکار‌های پیشنهادی لازم به منظور رفع چالش‌های اجرای این بند از تصویب‌نامه را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه نماید.

برای مشاهده متن کامل مصوبه اینجا را کلیک کنید.

برگرفته از : https://jamejamonline.ir/fa/news/1450128

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار