ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

نقدی براظهارات نماینده کارفرمای بخش خصوصی شورای عالی کاردرخصوص نحوه افزایش حقوق ودستمزدسال ۱۴۰۳ کارگران:

0

سایت اقتصادی ایران : نماینده کارفرمائی بخش خصوصی شورای عالی کار درجائی اظهارمی نماید؛یکی از اشتباهات بزرگ بخش کارگری خروج از جلسه بود ،چون اگر بودند شاید در تصمیمات می توانست اثرگذار باشد و حتی شاید عدد رقم ها به مقدار بالاتری هم می رسید، اما با خروج آنها هم ضربه به بخش کارگری خورد و هم چانه زنی و تبادل نظر ضعیف شد.

اما درجای دیگرنیزعنوان می نماید؛ هر چقدر بحث و تبادل نظر می‌کردیم دیدیم که از این عدد تکان نمی‌خورند و کوتاه نمی‌آیند، درحالی که با توجه به سیاست‌های اقتصادی در کشور و تاب و تحملی که در بنگاه‌های خرد و کوچک وجود دارد این عدد و رقم عملی نیست، حتی در جلسه ای درخواست کردیم که تنها با گروه کارگری به صورت مشترک مذاکره کنیم در این جلسه گروه کارگری حرف‌هایی زدند که آنچه  از آن برداشت شد این بود که توافقی صورت نگیرد و امضا نکرده جلسه را ترک کنند!

البته با ادامه اظهارات این نماینده کارفرمای بخش خصوصی شورای عالی کار،مشخص گردید ، ایشان امکان توافق با بخش کارگری شورای عالی کارراغیرمحتمل می دانستند، با این وجود ادامه مذاکرات مزدی با وضع موجودتغییری درنتایج آن حاصل نمی کرد! زیرا نمایندگان کارفرمائی بخش دولتی وخصوصی درنحوه برگزاری جلسات مزدی اتفاق نظرداشتندواین موضوع حتی قبل ازهرگونه برگزاری جلسات مزدی قابل تشخیص بود!

 درمصاحبه هاواظهارات نمایندگان کارفرمائی بخش دولتی وخصوصی حتی قبل ازبرگزاری مذاکرات مزدی ، همسوئی واتفاق نظرات آنان قابل تشخیص بود، بنابراین حضورنمایندگان کارگری اصولا” تاثیری درنتایج مذاکرات مزدی نداشت وهرتصمیمی که ازجانب نمایندگان کارفرمائی بخش دولتی وخصوصی گرفته می شد ، مورد تایید قرارمی گرفت ودرنتیجه اظهارات نماینده کارفرمای بخش خصوصی شورای عالی کار،ازاینکه خروج زودهنگام نمایندگان کارگری ضربه به بخش کارگری خورد چندان صحیح بنظر نمی رسد.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار