ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

مبنای محاسبه حق بیمه سال۱۴۰۳ سازمان تامین اجتماعی به تفکیک سهم کارگر و کارفرما:

0

حق بیمه سال ۱۴۰۳ به تفکیک سهم کارگر و کارفرما (تأمین اجتماعی).

سایت اقتصادی ایران به نقل ازشناسنامه قانون- مبنای محاسبه حق بیمه سال ۱۴۰۳ به تفکیک سهم کارگر و کارفرما و میزان آن بر اساس فرمول آن تشریح شد.

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از شناسنامه قانون، مبلغ حق بیمه ۳۰ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده است که ۲۳درصد آن سهم کارفرما و ۷ درصد سهم بیمه شده است. مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورت‌عدم پرداخت بموقع مشمول جریمه خواهد بود.

حق بیمه را می‌توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد:

– حق بیمه‌ای که براساس دستمزد و حقوق پرداختی توسط کارفرما، محاسبه وتعیین شده و به صورت لیست پرداخت حق بیمه به شعب سازمان ارائه می‌گردد.

– حق بیمه‌ای که بصورت مقطوع و براساس ماده (۳۵) توسط سازمان تامین اجتماعی برای برخی از مشاغل تعیین می‌شود.

– حق بیمه‌ای که برای بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری (خویش فرما) تعیین می‌شود که بر اساس دستمزد و حقوق اعلامی متقاضی و قرارداد فی‌مابین تعیین می‌شود. در این حالت میزان دستمزد اعلامی می‌بایست مابین حداقل و حداکثر دستمزد سال مورد نظر باشد.

– تعیین حق بیمه به صورت ضریب برای قراردادهای پیمانکاری که توسط سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌شود.

بر اساس: بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳

نحوه محاسبه حق بیمه سال ۱۴۰۳ کارگران

معیار‌های اصلی که به صورت مستقیم، بر روی حق بیمه سال ۱۴۰۳ تاثیر می‌گذارند، حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن هستند. به عبارت دیگر، برای کارگرانی که حداقل حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند غیر از حق اولاد سایر موارد حقوق و مزایای ماهانه ۱۴۰۳ مشمول بیمه است.

نکته مهم: با توجه به اضافه شدن آیتم حق عائله مندی از امسال در فیش حقوقی کارگران متأهل، برای اینکه در مورد شمولیت حق بیمه بر روی آن اظهارنظر شود، نیازمند ابلاغ رسمی سازمان تأمین اجتماعی است.

در جدول زیر، همانند حق اولاد، فرض بر عدم کسر حق بیمه از حق عائله مندی شده است.

حق بیمه سال ۱۴۰۳
حق بیمه سال ۱۴۰۳

=سهم حق بیمه سال ۱۴۰۳ کارگران و کارفرمایان

((تعداد روزهای کارکرد × پایه حقوق روزانه) + حق مسکن + بن کارگری) × سی درصد

حق بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۳ چگونه محاسبه می‌شود؟

طبق قوانین و مقررات تامین اجتماعی حق بیمه به صورت نسبتی از حقوق و مزایای ماهانه مشمول بیمه تامین اجتماعی است. حق بیمه به صورت اشتراکی توسط کارفرما و کارگر تامین و توسط کارفرما به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. حق بیمه سهم کارگر ۷% و حق بیمه سهم کارفرما ۲۳% حقوق و مزایای اداره کار در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

با توجه به توضیحات بالا و موارد و مبالغ مربوطه به حداقل حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۳ حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به صورت زیر خواهد بود:

جمع حقوق و مزایای ماهانه مشمول بیمه (در ماه ۳۰ روزه):

ریال ۹۴.۶۶۱.۸۴۰ = ۹.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ + ۷۱.۶۶۱.۸۴۰

حق بیمه سهم کارگر = ۲۱.۷۷۲.۲۲۳ = ۰.۰۷ * ۹۴.۶۶۱.۸۴۰

حق بیمه سهم کارفرما = ۱۶.۸۰۹.۰۵۳ = ۰.۲۳ * ۹۴.۶۶۱.۸۴۰

جدول کامل حق بیمه سال ۱۴۰۳ به تفکیک سهم کارگر و کارفرما

ردیف عنوان روزانه ماهیانه ۳۱ روز ماهیانه ۳۰ روز ماهیانه ۲۹ روز
۱ مبلغ حداقل دستمزد ۲.۳۸۸.۷۲۸ ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ ۶۹.۲۷۳.۱۱۲
۲ حق خوار و بار ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۳ حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰

جمع مشمول حداقل بیمه اجباری

۹۷.۰۵۰.۵۶۸ ۹۴.۶۶۱.۸۴۰ ۹۲.۲۷۳.۱۱۲
ردیف عنوان ماهیانه ۳۱ روز ماهیانه ۳۰ روز ماهیانه ۲۹ روز
۱ بیمه سهم کارفرما (۲۰ درصد) ۱۹.۴۱۰.۱۱۳ ۱۸.۹۳۲.۳۶۸ ۱۸.۴۵۴.۶۲۲
۲ بیمه بیکاری سهم کارفرما (۳ درصد) ۲.۹.۱۱.۵۱۷ ۲.۸۳۹.۸۵۵ ۲.۷۶۸.۱۹۳
۳ جمع بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد) ۲۲.۳۲۱.۶۳۰ ۲۱.۷۷۲.۲۲۳ ۲۱.۲۲۲.۸۱۵
۴ بیمه سهم کارگر (۷ درصد) ۶.۷۹۳.۵۴۰ ۶.۶۲۶.۳۲۹ ۶.۴۵۹.۱۱۸

جمع مبلغ بیمه پرداختنی (۳۰ درصد)

۲۹.۱۱۵.۱۷۰ ۲۸.۳۹۸.۵۵۲ ۲۷.۶۸۱.۹۳۴

جداول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳

برگرفته از : https://www.shenasname.ir/doctrin/60993

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار