ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

به صراحت به ما گفته شد که رقم سبد معیشت را تعیین نخواهیم کرد و مستقیم وارد مذاکراتِ تعیین دستمزد خواهیم شد!

0

سایت اقتصادی ایران :از اظهارات مایوسانه آقای باقری (بکی ازنمایندگان کارگری شورای عالی کار) این طوراستنباط می شودکه نبایستی به سرانجام مذاکرات مزدی خوش بین بود!!!

بجهتی که نمایندگان کارگری ضعیفترین ضلع مثلث درشورای عالی کارهستند ،بودونبود آنان تاثیری درتعیین حقوق کارگران ندارد!!!

با توجه به اینکه دوضلع دیگراین مثلث یعنی نمایندگان دولت ونیز کارفرمایان که منافع خودرا درهمسوئی بایکدیگر می دانند ، هرگز نمی توانندبا نمایندگان کارگران درشورای عالی کارکه ازنظرمنافع درتضاد می باشند ، اتفاق نظرداشته باشند. بنابراین با امتیازبرتری که ازاین نظردرشورای عالی کاردارند، مسلم است که نظرات نمایندگان دولت وکارفرما دراین شورا به تصویب خواهد رسید!!!

درترکیب شورای عالی کارجای خالی نمایندگان بازنشستگان کارگری بعنوان باتجربه ترین عضوکارگری آشکار است . با نوجه به اینکه نتایج مذاکرات شورای عالی کاروتعیین حقوق ودستمزد برای بازنشستگان کارگری بسیارتعیین کننده وسرنوشت ساز است ، الزامی است که ترتیبی اتحاذ شود ، تا نمایندگان بازنشستگان کارگری دراین جلسات حضورفعال داشته باشند تا موازنه قدرت بین تمامی نمایندگان شورای عالی کار به یکسان برقرار گردد.

همه نمایندگان دولت ، کارفرما، کارگران شاغل وبازنشسته ازحق رای مساوی برخوردارشوندتا نمایندگان کارگری درشورای عالی کار، نادیده گرفته نشوندوبتوانند با خیال آسوده ازمنافع کارگران وبازنشستگان کارگری دفاع نمایند.

بدیهی است درچنین وضعیتی که نمایندگان کارگری شورای عالی کار ازآن برخوردارهستند، حتی قادر به حفظ موقعیت خوددراین شورا نیستند،تاچه برسد بخواهندازمنافع کارگران شاغل وبازنشسته دفاع نمایند،که ازمحالات است.

نماینده کارگران در شورایعالی کار؛ برخورد خوبی با نمایندگان کارگری نشد.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: آقایان حتی حوصله‌ی شنیدنِ حرفهای نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نشد.

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازایلنا، محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، با اشاره به بی‌نتیجه ماندنِ جلسه‌ی روزِ گذشته‌ی شورایعالی کار گفت: با زیر میز زدنِ نمایندگانِ دولت، جلسه‌ی روزِ گذشته‌ی شورایعالی کار بی‌نتیجه ماند.

وی گفت: در آخرین جلسه‌ی کمیته مزد که حدود ۹ ساعت طول کشید، به اعدادی رسیدیم و با توجه به متوسط قیمتهای اعلامی از سوی مرکز آمار توافقاتی کردیم. اما متاسفانه این توافقات در جلسه‌ی روز گذشته‌ی شورایعالی کار نتیجه‌ای نداشت.

نماینده کارگران بیان کرد: طرفینی که قرار بود گزارشِ کار کمیته‌ی مزد را در شورا ارائه بدهند، مسائل را کاملا وارونه جلوه دادند و همه‌ی توافقاتی که در جلسه‌ی کمیته مزد حاصل شده بود، بی‌اثر شد. در صورتیکه ما در آن جلسه روی اعداد خوبی به توافق رسیده بودیم.

باقری ادامه داد: ظاهرا تفکر آقایان روی این اصل استوار است که جلساتِ شورایعالی کار جای عدد‌سازی است. من به صراحت می‌گویم که کار ما در شورایعالی کار ارتقای سطح معیشت کارگران است نه بازی-ریاضی!

وی تاکید کرد: ما وقت زیادی برای تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین مسئله‌ی کارگران نداریم و بازیچه‌ی هیچ گروهی هم نیستیم. دو طرف کارفرمایی، یعنی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، و نمایندگان کارفرمایی، هر دو در یک سو قرار گرفته‌اند و عملکرد آنها نشان می‌دهد که ارزشی برای کارگران قائل نیستند.

باقری بیان کرد: آقایان حتی حوصله‌ی شنیدنِ حرفهای نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نشد.

نماینده کارگران گفت: به صراحت به ما گفته شد که رقم سبد معیشت را تعیین نخواهیم کرد و مستقیم وارد مذاکراتِ تعیین دستمزد خواهیم شد! این بی‌احترامیِ بزرگی به کارگران بود و تمام کارهای کارشناسیِ ما برای تعیین رقم متناسبی برای سبد معیشت بی‌اثر ماند.

برگرفته از : https://www.ilna.ir

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار