ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

چراسامانه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی به روزرسانی نمی شود؟!!!

0

ایجاد شرکت تعاونی بازنشستگان وسرمایه گذاری درشرکتهای سودده کای است ارزشمند ، اما بهتراست قبل ازهراقدامی ازطریق سامانه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی دراین خصوص اطلاع رسانی شود.

سایت اقتصادی ایران : بازنشستگان مشمول سازمان تامین اجتماعی انتظاردارند که فقط ازطریق سامانه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی که مورد وثوق آنان است ، اطلاع رسانی شود نه اینکه این اطلاعات ازطریق دیگررسانه ها مخابره شود که ممکن است مورد وثوق بازنشستگان مشمول سازمان تامین اجتماعی نباشد.

بازنشستگان هرلحظه ازسامانه کانون بازنشستگان عالی تامین اجتماعی بازدید می نمایند وانتظاردارند که آخرین اخبارکارگران شاغل ،بازنشستگان کارگری ونیز اظهارات وراهکارهای پیشنهادی نمایندگان خودرا دراین سامانه مشاهده نمایند! متاسفانه این سایت برای مدتها است که به روزرسانی نشده است !!!

عدم به روزرسانی سامانه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی حاکی از بی انگیزگی مسئولان این کانون می باشد .این واقعیت را نمی توات کتمان نمود که با افزایش سن ازمیزان انگیزه افراد کاسته میشود ولی مسئولان کانون بازنشستگان با استفاده ازنیروی جوان می توانند بطورمداوم نسبت به به روزرسانی سامانه این کانون اقدام نمایند وهمواره ازاین طریق اخرین اخبار واطلاعات کارگری وبازنشستگان را به اطلاع بازنشستگان برسانند . تا این بازنشستگان بتوانند اخبار واطلاعات واقعی وصحیح را با اطمیان کامل دریافت نمایند.

خبر ها حاکی است که گویا برای عده ای ازبازنشستگان کارگری پیامکی صادرشده وازبایت عضویت آنان درتعاونی بازنشستگان مبلغی کسرخواهد گردید ! البته گویا این پیامک برای همه بازنشستگان به یکباره ارسال نگردیده است ! وقتی جهت صحت ارسال این پیامک به سامانه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مراجعه می شود ، نه تنها ازدرج چنین خبری درآن مشاهده نمی شود ، بلکه معلوم می شود که این سامانه برای مدتهائی است که اصلا” به روزرسانی نشده است !!!

متن پیامکی که گویا ازطرف کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی به ادعای  بعضی رسانه ها صادرشده به شرح زیر است:

بازنشسته محترم

سلام

احتراماً؛ کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی کشور با هدف تقویت توان مالی بازنشستگان گرامی، فرآیند ایجاد شرکت تعاونی بازنشستگان و سرمایه گذاری در سهام شرکتهای ارزشمند را در دست اقدام دارد. فرآیند مزبور از طریق شرکت در مزایده سهام با اعطای حداکثر ۱۵ میلیون تومان تسهیلات بانکی در دو نوبت و خرید قسطی به ترتیب ۲ و ۵ ساله با نرخ مصوب شورا پول و اعتبار به اعضاء و یک میلیون تومان آورده نقدی قابل کسر ازمستمری اسفند ماه محقق خواهد شد.در صورت عدم موافقت با عضویت در شرکت تعاونی در حال تشکیل و سرمایه گذاری عنوان شده عدد ۱۱را به شماره ۹۲۰۷۷۷۲۰۲۶ پیامک نمائید.

کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی کشور

چرا بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی بجای اینکه این خبررا ازطریق سامانه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی دریافت نمایند ، بایستی شاهد دریافت آن ازدیگررسانه ها که مورد وثوق آنان نمی باشد ، باشند!!!

 

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار