ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

نمایندگان کارگری شورای عالی کار،درواقع نمایندگان بازنشستگان کارگری دراین شورا نیز می باشند:

0

سایت اقتصادی ایران : خبرها حاکی است که جلسه شورای عالی کار درخصوص تعیین حقوق ودستمزد کارگران ونیز بازنشستگان کارگری به ویژه بازنشستگان کارگری سایرسطوح درروزسه شنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد گردید.

ازآنجائیکه موضوع تعیین دستمزد برای کارگران ، بازنشستگان کارگری حداقل بگیر ونیز بازنشستگان کارگری سایر سطوح ازاهمیت سرشاری برخوردار است ،ازطرفی بجهت عدم حضورنمایندگان بازنشستگان کارگری دراین جلسه مهم وتعیین کننده ، انتظارمی رود که نمایندگان کارگری این شورا به عنوان نمایندگان بازنشستگان کارگری نیز نقش فعالی درجهت حمایت ازحقوق بازنشستگان کارگری حداقل بگیر وهمچنین یازنشستگان کارگری سایرسطوح ایفا نمایند.

پیشاپیش برای نمایندگان کارگری شورای عالی کار که درجهت دفاع ازحقوق کارگران ، بازنشستگان کارگری حداقل بگیر وبازنشستگان کارگری سایرسطوح اهتمام خواهند ورزید ، به روزی ،سرافرازی وموفقیت آرزو می گردد.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار