ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

نگاهی به فهرست جنگهای ایران:

0

فهرست

مناقشه ایران
و متحدانش
مخالفان نتایج
مادها
(۶۷۸–۵۴۹ پیش از میلاد)
تهاجم آشور به مادها
(اواخر قرن ۷ قبل از میلاد)
پادشاهی ماد امپراتوری آشور شکست

 • آشوریان، پادشاهی‌ها و دولت-شهرهای غرب ایران را تصرف کردند.
قیام مادها علیه آشوریان
(۶۵۳ پیش از میلاد)
پادشاهی ماد
سکاها
قبایل پارس
امپراتوری آشور پیروزی

 • آشوریان قست اعظم سرزمین ماد را که در تصرف خود داشتند، از دست دادند، اما با کنار کشیدن سکاها، قیام ناتمام ماند.[۱]
حمله فرورتیش به آشوریان
(۶۵۳ پیش از میلاد)
پادشاهی ماد امپراتوری آشور شکست

 • ایران در تصرف آشور ناموفق بود و فرورتیش پادشاه ماد کشته شد.[۲]
حملهٔ سکاها به ایران
(۶۲۵–۶۵۳ پیش از میلاد)
پادشاهی ماد سکاها پیروزی

 • سکاها در تصرف ایران ناموفق بودند و مادیا پادشاه سکاها کشته شد.[۳]
تسخیر آشور توسط ماد و بابل
(۶۰۹–۶۱۶ پیش از میلاد)
پادشاهی ماد
امپراتوری بابل نو
امپراتوری آشور
دولت مصر
پیروزی

 • امپراتوری آشور به‌طور کلی از بین رفت.[۴][۵]
حمله مادها به لیدیه پادشاهی ماد لیدیه پیروزی

محاصره حران
(۶۰۹ پیش از میلاد)
پادشاهی ماد
امپراتوری بابل نو
امپراتوری آشور
دولت مصر
پیروزی

 • شورش آشوریان شکست خورد و استقلال خود را بازنیافتند.[۷]
نبرد هالیس
(۲۸ می ۵۸۵ ق. م)
پادشاهی ماد لیدیه وضع موجود قبل از جنگ

 • جنگ به دلیل خورشیدگرفتگی ناتمام ماند.[۸]
هخامنشیان
(۵۵۰–۳۳۰ پیش از میلاد)
شورش پارس‌ها
(۵۵۲–۵۴۹ پیش از میلاد)
دوازده قبیله متحد پارس پادشاهی ماد پیروزی

 • دولت ماد به‌طور کامل از بین رفت.[۹]
فتح لیدیه
(۵۴۷ پیش از میلاد)
شاهنشاهی هخامنشی امپراتوری لیدیه پیروزی

 • لیدیه توسط ایران ضمیمه شد.[۱۰]
فتح بابل
(۵۴۰–۵۳۹ پیش از میلاد)
شاهنشاهی هخامنشی امپراتوری بابل نو پیروزی

 • دولت بابل بدون جنگ توسط کوروش بزرگ فتح شد.[۱۱]
جنگ با سکاها(۵۲۹–۵۳۷ پیش از میلاد) شاهنشاهی هخامنشی سکاها پادشاهی شکست

 • احتمالاً کوروش در جنگ کشته شد.[۱۲]
فتح مصر
(۵۲۵ پیش از میلاد)
شاهنشاهی هخامنشی پادشاهی مصر پیروزی

شورش ساتراپی‌ها
(۵۱۸ پیش از میلاد)
شاهنشاهی هخامنشی ساتراپ‌های تابع هخامنشیان پیروزی

 • داریوش بزرگ طی ۱۹ نبرد شورش را سرکوب کرد.[۱۵]
تهاجم به هند
(۵۱۸ پیش از میلاد)
شاهنشاهی هخامنشی ماهاجاناپاداها پیروزی

حملهٔ ایران به سکاهای اروپا
(۵۱۳ پیش از میلاد)
شاهنشاهی هخامنشی سکاها پیروزی

 • سرزمین‌های اطراف دریای سیاه ضمیمه ایران شد و خطر حمله سکاها به ایران کاهش یافت.[۱۷] [۱۸]
شورش ایونیان
(۴۹۹–۴۴۹ پیش از میلاد)
شاهنشاهی هخامنشی یونان باستان
ایونیا
قبرس
پیروزی

 • هخامنشیان کنترل خود را بر مناطق یونانی نشین شورش کرده در آسیای کوچک و قبرس دوباره به‌دست آوردند.[۱۹]
نخستین حملهٔ ایران به یونان
(۴۹۲–۴۹۰ پیش از میلاد)
شاهنشاهی هخامنشی آتن و دیگر دولت‌شهرهای یونانی پیروزی

 • فتح مقدونیه و جزایر سیلکیدز توسط ایران و تثبیت قدرت شاهنشاهی ایران در تراکیه و دریای اژه.[۲۰]
دومین حملهٔ ایران به یونان
(۴۸۰–۴۷۹ پیش از میلاد)
شاهنشاهی هخامنشی آتن
اسپارت
سایر دولت‌شهرهای یونانی
شکست

 • آتن و اسپارت ضمیمه ایران شدند اما ایران به‌سرعت آنها را از دست داد، همچنین، مقدونیه، تراکیه و ایونیا دوباره استقلال خود را از ایران به دست آوردند.[۲۱][۲۲][۲۳]
جنگ پلوپونز
(۴۳۱–۴۰۴ پیش از میلاد)
اسپارت و اتحادیه پلوپونزی
شاهنشاهی هخامنشی (پشتیبانی)
آتن و اتحادیه دلوس پیروزی

 • هخامنشیان با کمک‌های پنهانی به دوطرف نبرد و به درازا کشاندن جنگ، موجب ویرانی هرچه بیشتر یونان طی جنگ داخلی یونان شدند. در نهایت اتحادیه پلوپونزی پیروز شد.[۲۴][۲۵]
نبرد کوناکسا
(۴۰۱ پیش از میلاد)
شاهنشاهی هخامنشی کوروش کوچک پیروزی

نبردهای کورنتیان
(۳۹۵–۳۸۷ پیش از میلاد)
آتن و متحدان
شاهنشاهی هخامنشی (پشتیبانی)
اسپارت و اتحادیه پلوپونزی پیروزی

 • صلح آنتالکیداس توسط ایران به طرفین تحمیل شد. ایونیا ضمیمه ایران شد، اتحادیهٔ بویوتیا منحل شد اتحاد آرگوس و کورینتوس از بین رفت.[۲۷]
اردوکشی اردشیر دوم علیه کادوسیان
(۳۸۵ پیش از میلاد)
شاهنشاهی هخامنشی کادوسیان پیروزی و موفقیت دیپلماتیک

 • کادوسیان تسلیم هخامنشیان شدند.[۲۸]
شورش ساتراپ‌ها
(۳۷۲–۳۶۲ پیش از میلاد)
شاهنشاهی هخامنشی ساتراپ‌های شورشی پیروزی

 • شورش‌ها شکست خوردند.[۲۹]
نبرد پلوزیوم
(۳۴۳ پیش از میلاد)
شاهنشاهی هخامنشی مصر پیروزی

 • شورش مصر شکست خورد و مصر دوباره ضمیمه ایران شد.[۳۰]
حمله اسکندر مقدونی به ایران
(۳۵۵–۳۲۸ پیش از میلاد)
شاهنشاهی هخامنشی مقدونیه شکست

اشکانیان
(۲۴۷–۲۲۴ پیش از میلاد)
جنگ‌های ایران و سلوکیان
(۲۳۸–۱۲۹ پیش از میلاد)
شاهنشاهی اشکانی امپراتوری سلوکی پیروزی

دومین جنگ مهرداد با سلوکیان (۱۱۷–۱۱۳ سال پ. م) شاهنشاهی اشکانی امپراتوری سلوکی پیروزی

 • تمام متصرفات سلوکی در میانرودان تسخیر می‌شود و ایران برای بار نخست، هم‌مرز دولت روم می‌شود.[۳۱]
فتح ارمنستان(۱۱۲ تا ۱۰۹پیش از میلاد) شاهنشاهی اشکانی ارمنستان بزرگ پیروزی

 • تمام ارمنستان اشغال می‌شود.[۳۴]
نبرد با سکاها(۱۰۹ تا ۱۰۷ پیش از میلاد) شاهنشاهی اشکانی سکاها پیروزی

 • سکاها شکست سهمگینی می‌خورند و از سیحون عقب رانده می‌شوند و دولت جدید سکستان وابسته به ایران می‌شود.[۳۵]
حملهٔ امپراتور وو به ایران
(۱۰۴–۱۰۲ پ. م)
شاهنشاهی اشکانی امپراتوری چین پیروزی

 • چینیان شکست خورده و از سغد عقب رانده می‌شوند و با ایران صلح می‌کنند.[۳۶][۳۷]
نبرد حران (کاره) ۵۳ سال پ. م شاهنشاهی اشکانی جمهوری روم پیروزی

 • نخستین جنگ ایران و روم که به پیروزی قطعی ایران و شکست فاحش رومیان ختم می‌شود.[۳۸]
جنگ پارتی–ارمنی
(۸۷–۸۵ پیش از میلاد)
شاهنشاهی اشکانی ارمنستان بزرگ شکست

جنگ‌های اشکانیان و رومی‌ها
(۶۶ پیش از میلاد-۲۱۷)
شاهنشاهی اشکانی
ارمنستان بزرگ
جمهوری روم
پنتوس
وضع موجود قبل از جنگ

 • شهرهای مرزی چندین بار دست به دست شد.[۴۰]
حملهٔ روم به ایران
(۲۱۶–۲۱۷ م)
شاهنشاهی اشکانی امپراتوری روم پیروزی

 • امپراتوری روم خراج‌گذار ایران شد.[۴۱][۴۲]
نبرد هرمزدگان
(۲۲۴)
شاهنشاهی اشکانی ساسانیان تغییر حکومت

 • سقوط اشکانیان
 • ظهور ساسانیان
ساسانیان
(۲۲۴–۶۵۱)
جنگ‌های ایران و روم
(۲۳۲–۴۴۰)
ساسانیان امپراتوری روم وضع موجود قبل از جنگ

 • مرزهای دو امپراتوری چندین بار تغییر کرد.
نبرد باربالیسوس
(۲۵۳)
ساسانیان امپراتوری روم پیروزی

نبرد ادسا
(۲۶۰)
ساسانیان امپراتوری روم پیروزی

جنگ شاپور دوم با اعراب
(۳۲۵)
ساسانیان اعراب پیروزی

 • امپراتوری ساسانی در مناطق عرب نشین جناح‌های متعدد برپا می‌دارد.[۴۴]
جنگ‌های ایران و روم شرقی
(۵۰۲–۶۲۸)
ساسانیان امپراتوری روم شرقی وضع موجود قبل از جنگ

 • بیزانس در آستانه فروپاشی بود اما با قتل خسروپرویز ایران و روم صلح کردند.[۴۵][۴۶][۴۷]
جنگ آناستازی
(۵۰۲–۵۰۶)
ساسانیان امپراتوری روم شرقی پیروزی

جنگ ایبری
(۵۲۶–۵۳۲)
ساسانیان امپراتوری روم شرقی پیروزی

جنگ لازستان
(۵۴۱–۵۶۲)
ساسانیان امپراتوری روم شرقی پیروزی

جنگ ساسانیان و هپتالیان
(۵۵۷)
ساسانیان
گوک‌ترک‌ها
هپتالیان پیروزی

 • هپتالیان به پادشاهی کوچکی تبدیل شدند و قلمروشان ضمیمه ایران و ترک‌ها شد.[۴۸][۴۹]
جنگ‌های ایران و حبشه
(۵۷۰–۵۷۸)
ساسانیان امپراتوری اکسوم
امپراتوری بیزانس
پیروزی

 • بیرون راندن امپراتوری اکسوم از یمن و فتح یمن.[۵۰]
جنگ ایران و روم (۵۹۱–۵۷۲) ساسانیان امپراتوری روم شرقی شکست

نخستین جنگ ایران و ترکان
(۵۸۸–۵۸۹)
ساسانیان هپتالیان
گوک‌ترک‌ها
پیروزی

 • ساسانیان، بلخ و سمرقند را تسخیر نمودند.[۵۱]
جنگ شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری بیزانس (۶۰۲–۶۲۸) ساسانیان امپراتوری روم شرقی وضع موجود قبل از جنگ

 • ساسانیان موافقت کردند که از تمام سرزمین‌های اشغالی عقب‌نشینی کنند و صلیب راستین را بازگردانند.
 • تهاجم ایرانیان به امپراتوری بیزانس پس از موفقیت‌های اولیه در فتح شام، مصر و بسیاری از آناتولی دفع شد.
 • آغاز جنگ داخلی ساسانیان (۶۲۸–۶۳۲)
 • فرسودگی هر دو امپراتوری و آسیب‌پذیری آنها در برابر فتوحات اولیه مسلمانان در دوره خلافت راشدین.
دومین جنگ ایران و ترکان
(۶۰۶–۶۰۸)
ساسانیان خاقانات غربی ترک
هپتالیان
پیروزی

 • حملهٔ ترکان به ایران شکست می‌خورد.[۵۲]
سومین جنگ ایران و ترکان
(۶۲۷–۶۲۹)
ساسانیان خاقانات غربی ترک
امپراتوری بیزانس
دودمان تانگ(چین)
خزرها
بی‌نتیجه

حمله اعراب به ایران
(۶۳۳–۶۴۴)
ساسانیان
و مسیحیان عرب
خلفای راشدین شکست

صفاریان
(۸۶۱–۱۰۰۳)
غزنویان
(۹۶۲–۱۱۸۶)
لشکر کشی سلطان محمود غزنوی به هند
(۱۰۰۵–۱۰۲۷)
غزنویان هندوستان پیروزی

 • بخش‌های شمالی هند توسط ایران ضمیمه شد. معبد سومنات تخریب شد و گنج‌های آن غارت شد.[۶۳]
نبرد دندانقان
(۱۱۴۰)
غزنویان سلجوقیان تغییر حکومت

 • ظهور سلجوقیان در ایران[۶۴]
سلجوقیان
(۱۰۳۷–۱۱۹۴)
نبرد ملازگرد
(۱۰۷۱)
سلجوقیان امپراتوری بیزانس پیروزی

نخستین جنگ صلیبی
(۱۰۹۶–۱۰۹۹)
سلجوقیان
عباسیان
فاطمیان
دانشمندیان
معنیون
صلیبیون
متحدین شرقی
شکست

نخستین محاصره بغداد
(۱۱۳۶)
سلجوقیان خلافت عباسی پیروزی

 • راشد بالله از بغداد به موصل گریخت و در آنجا خلافت را کنار گذاشت. عموی او مقتفی به خلافت رسید.
جنگ صلیبی دوم (جبهه شرقی)
(۱۱۴۷–۱۱۴۹)
سلجوقیان
سلجوقیان روم
عباسیان
فاطمیان
زنگیان
اتابکان دمشق
صلیبیون
دولت‌های صلیبی شام
پیروزی

خوارزمشاهیان
(۱۰۷۷–۱۲۳۱)
حمله مغول به ایران
(۱۲۱۸–۱۲۲۱)
خوارزمشاهیان امپراتوری مغول شکست

 • ایران به قلمروی امپراتوری مغول اضافه شد.[۷۵]
تیموریان
(۱۳۷۰–۱۵۰۷)
لشکرکشی تیمور گورکانی
(۱۳۸۰–۱۴۰۲)
تیموریان اردوی زرین
امپراتوری عثمانی امپراتوری عثمانی
مظفریان
جلایریان
تغلق‌شاهیان
پیروزی

جنگ‌های داخلی تیموریان
(۱۴۰۵-~۱۵۰۱)
تیموریان طرف‌های ضدّ حکومت فروپاشی تیموریان

صفویان
(۱۵۰۱–۱۷۰۹)
جنگ‌های ایران و ازبکان
(۱۵۰۲–۱۵۱۰)
صفویان شیبانیان پیروزی

 • سقوط شیبانیان.[۸۱]
جنگ چالدران
(۱۵۱۴)
صفویان امپراتوری عثمانی شکست

جنگ صفویان و عثمانی (۱۵۳۲)
(۱۵۳۲–۱۵۵۵)
صفویان امپراتوری عثمانی شکست

جنگ جام
(۱۵۲۸)
صفویان ازبک‌ها پیروزی

 • شکست ازبک‌ها و تصرف دوباره هرات
جنگ صفویان و عثمانی (۱۵۷۸)
(۱۵۷۸–۱۵۹۰)
صفویان
پادشاهی کارتلی
امپراتوری عثمانی
جمهوری خودمختار کریمه خانات کریمه
شکست

جنگ صفویان و عثمانی (۱۶۰۳)
(۱۶۰۳–۱۶۱۸)
صفویان امپراتوری عثمانی پیروزی

جنگ صفویان و امپراتوری پرتغال
(۱۶۲۲)
صفویان
کمپانی هند شرقی بریتانیا
امپراتوری پرتغال پیروزی

جنگ ایران و گورکانیان هند
(۱۶۲۳–۱۶۲۲)
صفویان امپراتوری گورکانی پیروزی

 • فتح قندهار به دست صفویان[۸۹]
جنگ ایران و عثمانی (۱۶۲۳)
(۱۶۲۳–۱۶۳۹)
صفویان امپراتوری عثمانی شکست

جنگ ایران و روسیه تزاری
(۱۶۵۳–۱۶۵۱)
صفویان روسیه تزاری پیروزی

 • صفویان قلعه روسیه را در حاشیه رود ترک تخریب می‌کنند و روس‌ها را از پادگان بیرون می‌کنند.[۹۱][۹۲]
جنگ ایران و گورکانیان هند
(۱۶۵۳–۱۶۴۹)
صفویان امپراتوری گورکانی پیروزی

 • بازپس‌گیری قندهار به دست صفویان[۹۳]
جنگ ایران و روسیه (۱۷۲۳–۱۷۲۲)
(۱۷۲۲–۱۷۲۳)
صفویان  امپراتوری روسیه
قزاق‌ها
گرجستان
ارمنستان
شکست

جنگ صفویان و هوتکیان
(۱۷۲۲)
صفویان هوتکیان تغییر حکومت

 • تصرف اصفهان به‌دست افغان‌ها و پایان حکومت صفوی.[۹۵]
هوتکیان
(۱۷۰۹–۱۷۳۸)
جنگ هوتکیان و عثمانی ۱۷۲۲
(۱۷۲۲–۱۷۲۷)
هوتکیان  امپراتوری عثمانی پیروزی

 • هوتکیان امپراتوری عثمانی را شکست دادند.[۹۶]
حملهٔ نادر به هوتکیان
(دهه ۱۷۲۰–۱۷۳۸)
هوتکیان افشاریان تغییر حکومت

صفویان (دوره دوم)
(۱۷۲۹–۱۷۳۶)
بازگشت صفویان
(۱۵۰۲–۱۵۱۰)
صفویان (نادر) هوتکیان
 امپراتوری عثمانی
پیروزی

 • تهماسب دوم توسط نادر به تخت پادشاهی بازگردانده شد.[۹۹][۱۰۰]
جنگ نادر و عثمانی ۱۷۳۰
(۱۷۳۰–۱۷۳۵)
صفویان (نادر)  امپراتوری عثمانی پیروزی

افشاریان
(۱۷۳۶–۱۷۹۶)
محاصره قندهار
(۱۷۳۷–۱۷۳۸)
افشاریان هوتکیان پیروزی

نبرد کرنال
(۱۷۳۸–۱۷۳۹)
افشاریان  گورکانیان پیروزی

 • تصرف دهلی و پرداخت غرامت توسط امپراتوری هند به امپراتوری افشاری، افشاریان حکومت گورکانیان را تضعیف کردند.[۱۰۲][۱۰۳]
هجوم به سند
(۱۷۳۹)
افشاریان خانات بلوچ پیروزی

 • پس از بازگشت از هندوستان، برای منقاد ساختن قلمرویی که از هند گرفته بود (تمام نواحی شرق رود سند) به‌طور عملی، به خان نشین‌های بلوچ کناره رود سند هجوم برد.[۱۰۴]
فتح خلیج فارس
(۱۷۳۸–۱۷۴۷)
افشاریان سلطان‌نشین مسقط
امامت عمان
دزدان دریایی عرب
پیروزی

 • بیشتر سرزمین‌های جنوب خلیج فارس به ایران ضمیمه شدند
لشکرکشی نادرشاه به فرارود
(۱۷۳۷–۱۷۴۰)
افشاریان خانات بخارا
خانات خیوه
پیروزی

جنگ‌های نادرشاه در داغستان
(۱۷۴۱–۱۷۴۵)
افشاریان لزگیستان
خانات آوار
خانات لاک
خانات الیسو
خانات شکی
پیروزی

جنگ ایران و عثمانی
(۱۷۴۳–۱۷۴۶)
افشاریان امپراتوری عثمانی
جمهوری خودمختار کریمه خانات کریمه
پیروزی

جنگ داخلی میان افشاریان و قاجاریان
(۱۷۸۴–۱۷۹۶)
افشاریان بختیاری‌ها تغییر حکومت

سلسله زندیه
(۱۷۵۱–۱۷۹۴)
نبرد ایران و عثمانی
(۱۷۷۶–۱۷۷۵)
سلسله زندیه امپراتوری عثمانی پیروزی

جنگ ایران و هلند
(۱۷۶۶)
سلسله زندیه امپراتوری هلند پیروزی

قاجاریان
(۱۷۸۵–۱۹۲۵)
نبرد کرتسانیسی
(۱۷۹۵)
قاجاریان پادشاهی کارتلی-کاختی
پادشاهی ایمرتی
پیروزی

 • فتح تفلیس توسّط ارتش ایران.
 • ایرانیان قفقاز و گرجستان را دوباره فتح نمودند.[۱۱۸]
اردوکشی ارتش ایران به قفقاز (۱۷۹۶)
(۱۷۹۶)
قاجاریان  امپراتوری روسیه پیروزی

 • روسیه ایران را ترک کرد.[۱۱۹]
جنگ اول ایران و روسیه (۱۸۰۴)
(۱۸۰۴–۱۸۱۳)
قاجاریان  امپراتوری روسیه شکست

جنگ ایران و عثمانی (۱۸۲۱)
(۱۸۲۱–۱۸۲۳)
قاجاریان امپراتوری عثمانی پیروزی

دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه
(۱۸۲۸–۱۸۲۶)
قاجاریان  امپراتوری روسیه شکست

اولین نبرد ایران و انگلستان
(۱۸۳۸)
قاجاریان افغانستان شکست

دومین نبرد ایران و انگلستان
(۱۸۵۶–۱۸۵۷)
قاجاریان بریتانیا بریتانیا
کمپانی هند شرقی
افغانستان
شکست

جنگ خوشاب
(هشتم فوریه ۱۸۵۷)
قاجاریان بریتانیا بریتانیا
کمپانی هند شرقی
پیروزی

 • خروج انگلستان از جنوب ایران.
  [۱۲۶]
پهلوی
(۱۹۲۵–۱۹۷۹)
اشغال ایران در جنگ جهانی دوم
(۱۹۴۱)
ایران  اتحاد جماهیر شوروی
بریتانیا بریتانیا
 هندراج بریتانیا
شکست

 • کناره‌گیری رضاشاه، اشغال ایران توسّط متّفقین جنگ جهانی دوّم.[۱۲۷]
بحران ایران-آذربایجان
(۱۹۴۵–۱۹۴۶)
ایران مهاباد
آذربایجان  اتحاد جماهیر شوروی
پیروزی

شورش ظفار
(۱۹۶۳–۱۹۷۶)
ایران
عمان
 پاکستان
احزاب شورشی ظفار
 اتحاد جماهیر شوروی
 چین
 یمن جنوبی
پیروزی

 • شورشیان شکست خوردند و عمان نوسازی شد.[۱۳۰][۱۳۱]
جنگ شاهنشاهی ایران و عراق ایران عراق عراق پیروزی

جمهوری اسلامی ایران
(۱۹۷۹-)
جنگ ایران و عراق
(۱۹۸۰–۱۹۸۸)
 ایران
حدک
اتحادیه میهنی کردستان
سازمان بدر
عراق عراق
مجاهدین خلق
حزب دموکرات کردستان ایران
آتش‌بس

شورش سیستان و بلوچستان
(۲۰۰۴–۲۰۰۵)
 ایران جندالله پیروزی

جنگ اسرائیل و لبنان (۲۰۰۶) حزب‌الله
 ایران لبنان
 اسرائیل آتش‌بس

جنگ ایران و پژاک
(۲۰۰۴-اکنون)
 ایران پژاک پیروزیایران پیروز شد و پژاک منحل شد
جنگ داخلی سوریه
(۲۰۱۱-اکنون)
سوریه سوریه
حزب‌الله
 ایران
جبههٔ اسلامی سوریهسوریه ارتش آزاد سوریه
جبهه النصره
داعش
مورد اقدام

 • شکست نسبی شورشی‌ها – کنترل برخی مناطق توسط آن‌ها
 • شکست تقریبی داعش و دیگر گروه‌های تروریستی
 • پیروزی نسبی دولت سوریه و متحدانش از جمله ایران و روسیه
 • کنترل مناطق گسترده‌ای از شمال و شرق سوریه توسط کُردها
جنگ با داعش
(۲۰۱۴–۲۰۱۷)
 عراق
 کردستان
 ایران
عصائب اهل الحق
سازمان بدر
حزب‌الله
کتائب حزب‌الله
داعش پیروزی

 • شکست کامل داعش در عراق و سوریه
 • پیروزی ایران و متحدانش
جنگ داخلی یمن (۲۰۱۴–۲۰۲۳) جنبش حوثی‌ها
 ایران
حزب‌الله لبنان
 عراق
 کره شمالی
 سوریه
دولت یمن
 عربستان سعودی
 امارات متحده عربی
 سنگال
 سودان(۲۰۱۵–۲۰۱۹)
 مراکش(۲۰۱۵–۲۰۱۹)
 قطر(۲۰۱۵–۲۰۱۷)
پیروزی

 • حوثی‌ها، کنترل صنعا، پایتخت یمن را به دست گرفتند.
 • نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای بازگرداندن دولت با رهبری هادی/علیمی در یمن، مداخله می‌کنند.
 • رئیس‌جمهور سابق، علی عبدالله صالح کشته شد.
 • ادامه درگیری‌ها بین شورای انتقالی جنوب و دولت به رهبری هادی/علیمی.
برگرفته از : https://fa.wikipedia.org/wi

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار