ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

چگونه اکثریت بازنشستگان کارگری حداقل بگیر شدند؟!

0

سایت اقتصادی ایران : اکثریت بازنشستگان کارگری که ازنظردریافت حقوق درزمره حداقل بگیر محسوب می گردند ، آن دسته ازکارگران مشمول سازمان تامین اجتماعی می باشند که کارفرما به نحوی ازارسال لیست حقوق واقعی آنان جهت پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی خودداری نموده است !

این بازنشستگان کارگری که اینک درزمره حداقل بگیر قراردارند ازاینکه کارفرمایان حق بیمه واقعی آنان را درهنگام اشتغال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت ننموده اند، بی خبربوده واراین نظر نمی توان آنان را مورد شماتت قرارداد. بنا براین سزاواراین نیستند که بجرم گناه ناکرده تا ابد مجازات شوند!

البته گناهکاران واقعی درابتدا کارفرمایان ودرمرحله بعدی حسابرسی سازمان تامین اجتماعی می باشدکه موجبات این حداقل بگیری را برای این بازنشستگان کارگری فراهم نموده اند!

طبیعت کارفرما اقتضاء می نماید که بجهت سودآوری بیشتر ازپرداخت حق بیمه واقعی به سازمان تامین اجتماعی خودداری نمایدولی حسابرسان سازمان تامین اجتماعی چرا وبه چه علت این تخلفات کارفرمایان را نادیده گرفته ، که اینک عده کثیری ازبازنشستگان کارگری حد اقل بگیر گردیده اند!

اگربنا براین باشد که حسابرسان سازمان تامین اجتماعی ، نسبت به تخلفات کارفرمایان درخصوص حق بیمه کارگران عملگرد مثبتی ارائه ننمایند بنابراین وجود واحد حسابرسی سازمان تامین اجتماعی نه تنها سودی برای کارگران ایجاد نمی نماید وآینده بازنشستگی آنان را به مخاطره می اندازند، بلکه هزینه های هنگفتی را ازاین ناحیه به سازمان تامین اجتماعی وارد می نماید.

حسابرسان سازمان تامین اجتماعی ، درهنگام حسابرسی ازدفاترقانونی بسهولت می توانند تخلفات کارفرمایان علیه کارگران را کشف نموده و ازضرروزیان احتمالی کارگران شاغل وبازنشستگان آتی جلوگیری نمایند، چرا وبه چه علت نسبت به این همه تخلفات آشکار کارفرمایان بی اعتنا بوده وموجبات حداقل بگیری شمارکثیری ازبازنشستگان کارگری را فراهم نموده اند!

با این توصیف مسئولان بازنشستگان کارگری ، اگرمنصفانه به سرنوشت غم انگیز بازنشستگان کارگری نظری داشته باشند ، متوجه خواهند شد که نه تنها کارگران بازنشسته حداقل بگیر ، ازاینکه درچنین وضعیتی هستند ، بی تقصیر هستند ، بلکه گناه اصلی متوجه واحد حسابرسی سازمان تامین اجتماعی که چنین تخلفاتی ازجانب کارفرمایان را (که موجب حداقل بگیری بازنشستگان فراهم نموده ) می باشد!

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار