ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

بعضی ازرسانه ها، عدم دسترسی به اطلاعات و یا مشکلات سامانه‌ای را علت جاماندن عده ای برای دریافت سهام عدالت می دانند !

0

سایت اقتصادی ایران : علیرغم وعده های مکرردرخصوص اهداء سهام عدالت به جاماندگان ، تاکنون این وعده ها محقق نگردیده است ! جاماندگان همچنان بی صبرانه منتظر دریافت این سهام می باشند!

بعضی ازرسانه ها، عدم دسترسی به اطلاعات و یا مشکلات سامانه‌ای را علت جاماندن عده ای برای دریافت سهام عدالت می دانند ! اما علاوه براین موارد، واقعیت مهم دیگری هم بایستی بیان شود وآن مورد مهم این است که درهنگام توزیع سهام عدالت عده ای عمدا” وبا وعده توزیع سهام عدالت درمرحله بعدی، ازدریافت سهام عدالت جاماندند، مانند کارگران بخش خصوصی که بسیاری ازآنان درحال بازنشستگی بسر می برند، همچنان ازدریافت سهام عدالت محرومند! وبی صبرانه منتظرند تا شاید قبل ازفرارسیدن مرگشان ازثمرات دریافت سهام عدالت بهره مند گردند.

امید است که این بازنشستگان رنج دیده بتوانند تا قبل از پایان زندگی خود،سهام عدالتی که مسحق واقعی  آن می باشند،را دریافت نمانید ، برای همه آنان سرافرازی ، تندرستی وبه روزی آرزو می گردد.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار